VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

3PS1.24. Kompiuterinių paslaugų sistemų specifikavimo, modeliavimo,
konstravimo metodų ir technologijų tyrimai
Anotacija
Tyrimų objektas. Iš kompiuterinių paslaugų komponuojamos programų sistemos, skirtos organizacijų veiklos (verslo) bei informacinėms sistemoms palaikyti ir veikiančios dinamiškai kintančioje heterogeninėje interneto aplinkoje.
Tyrimų aktualumas. Programų sistemos ne tiktai tampa vis sudėtingesnės, bet ir keičiasi jų pobūdis. Siekiama sukurti nesunkiai modifikuojamas, lanksčias sistemas, mažinti jų kūrimo trukmę. Tuo tikslu pereinama prie iš kompiuterinių paslaugų komponuojamų organizacijų veiklos palaikymo programų sistemų (paslaugų stiliaus architektūros sistemų). Tai naujo pobūdžio sistemos, kurių pagrindinis konstrukcinis elementas yra stambaus granuliarumo paslaugos, inkapsuliuojančios pakartotinai naudojamą funkcionalumą. Kol kas ši nauja programų sistemų inžinerijos paradigma dar gana mažai ištyrinėta, neišspręsta daugelis tiek fundamentinio pobūdžio, tiek ir inžinerinio pobūdžio problemų. Kita vertus, ji atveria visiškai naujas galimybes e-verslo, e-komercijos, gamybos valdymo bei verslo valdymo, ypač įtinklintų (virtualiųjų) įmonių kontekste, srityse.
Tikslas
Parengti kompleksą metodų ir algoritmų, skirtų iš kompiuterinių paslaugų komponuojamos programų sistemoms kurti.
Uždaviniai 2012 m.
Uždaviniai 2013 m.Uždaviniai 2014 m.
* Sudaryti koncepcinį modelį, integruojantį mechanizmus, skirtus reikiamoms kompiuterinėms paslaugoms surasti, automatiškai sudaryti sutartis paslaugoms gauti ir partnerių pasitikėjimui vienas kitu derybų dėl tokių sutarčių sudarymo metu didinti.
* Ištirti, apibendrinti ir suklasifikuoti kompiuterinių paslaugų kompozicijų savybių prognozavimo metodus.
* Išnagrinėti logistikai skirtų paslaugų, visų pirma maršrutizavimo paslaugų optimizavimo galimybes.
* Išnagrinėti, susisteminti ir apibendrinti iš kompiuterinių paslaugų komponuojamų programų sistemų kūrimo technologinio proceso ypatumus.
* Sudaryti modelį, aprašantį intelektualizuotų sprendimų priėmimo paslaugų teikimą dinaminio pobūdžio dalykinėse srityse.
* Išnagrinėti ir suklasifikuoti paslaugų architektūrinio stiliaus postilius, bazinius konstrukcinius elementus ir jų jungimo būdus.

*****
* Išnagrinėti paslaugų stiliaus programų sistemų reikalavimų inžinerijos ypatumus ir pasiūlyti, iš kokių šaltinių ir kokias būdais išgauti ir formuluoti reikalavimus tokio stiliaus sistemoms.
* Eksperimentiškai įvertinti praeitais metais sudaryto adaptyvios sprendimų priėmimo sistemos, veikiančios dinaminio pobūdžio dalykinėse srityse, modelio, leidžiančio gerinti intelektualizuotas paslaugas pagal jų grįžtamąjį ryšį, ir to modelio realizavimo metodų efektyvumą.
* Nustatyti dinaminio pobūdžio dalykinėse srityse teikiamų paslaugų semantinio modeliavimo ypatumus.
* Išnagrinėti ir pasiūlyti įvairialypių e. paslaugų kūrimo ir integravimo metodus, specifinės paskirties kintančios topologijos intelektinių transporto sistemų komunikacijos tinklams.

*****
 • Pasiūlyti, kaip integruoti informacinių programų sistemų reikalavimus, suformuluotus remiantis skirtingais sistema suinteresuotų juridinių bei fizinių asmenų požiūriais ir nuostatomis.
 • Sudaryti skirtingomis kokybės sampratomis grindžiamų paslaugos kokybės parametrų balansavimo algoritmus.
 • Sudaryti metodus, leidžiančius adaptuoti heterogeninėse aplinkose teikiamas elektronines paslaugas konkretiems vartotojams, ir pasiūlyti, kaip specifikuoti paslaugų stiliaus sprendimų paramos sistemų architektūras, žinių bazes ir samprotavimo bei situacijų atpažinimo taisykles.
 • Vadovas
  prof.  dr. Albertas  Čaplinskas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
  Vykdytojai
  prof. dr. (HP) D. Dzemydienė, vyriausioji mokslo darbuotoja,
  doc. dr. A. Lupeikienė, vyresnioji mokslo darbuotoja,
  dr. S. Maskeliūnas, mokslo darbuotojas,
  G. Gricius, doktorantas,
  M. Kurmis, doktorantas,
  J. Miliauskaitė, doktorantė,
  A. Miliauskas, doktorantas,
  S. Svanidzaitė, doktorantė,
  L. Paliulionienė, inžinierė tyrėja.

  Valid CSS! Valid HTML 4.01!
  Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018