VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

3PS1.91. Paslaugoms teikti pritaikytų kompiuterinių sistemų inžinerijos problemos
Anotacija
Tyrimų objektas. Paslaugoms teikti pritaikytos sistemos veikiančios dinamiškai kintančioje heterogeninėje paslaugų interneto aplinkoje.
Tyrimų aktualumas. Paslaugoms teikti pritaikytos sistemos sudaro paslaugų interneto branduolį, kurio sukūrimas šiuo metu yra vienas iš aktualiausių informatikos uždavinių. Tokios sistemos teikia paslaugas, kuriamas panaudojant IRT. Jos vadinamos informacija prisotintomis paslaugomis (angl. information-intensive services). Norint pasiekti reikiamą paslaugas teikti pritaikytų sistemų virtualumo, prieinamumo, patikimumo bei patogumo lygį, reikia rimtų mokslinių tyrimų, visų pirma, verslo inžinerijos (apimant technologinius paslaugų mokslo aspektus), informacinių sistemų inžinerijos (apimant paslaugų inžineriją) ir programų sistemų inžinerijos (apimant sudėtingų sistemų inžineriją) srityse. Paslaugų interneto kontekste visos šios trys disciplinos faktiškai susilieja į vieną įtinklintų (virtualiųjų) įmonių inžinerijos (angl. networked enterprise engineering) discipliną.
Tikslas
Parengti kompleksą metodų ir algoritmų, skirtų kurti semantines paslaugų anotacijas, automatiškai sudarinėti sutartis tarp paslaugų gavėjų ir paslaugų tiekėjų, pritaikyti paslaugas prie konkrečių paslaugų gavėjų specifinių reikalavimų.
Uždaviniai 2010 m.


Uždaviniai 2011 m.
* Pasiūlyti principinę schemą kaip, automatiškai sudarinėjant sutartis tarp e-paslaugų tiekėjų ir gavėjų, automatizuoti tiekėjo ir gavėjo derybų procesą.
* Pasiūlyti kaip  komponuoti kompleksinių paslaugų semantines anotacijas iš tą paslaugą sudarančių žemesnio lygmens paslaugų semantinių anotacijų.
*  Ištirti nepilnos ir netikslios (negriežtos) lietuvių kalba užrašytos tekstinės geografinės informacijos atpažinimo geoinformacinėse paslaugose problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.
*  Sudaryti tipinių  architektūrinių sprendimų rinkinį, skirtą integruotoms įtinklintoms organizacijų informacinėms sistemoms projektuoti.
*  Ištirti įterptinių sprendimų priėmimo sistemų projektavimo metodus, skirtus procesų veiklos diagnozei bei rizikai nustatyti ir pasiūlyti būdus kaip šiuos metodus taikyti išskirstytose sensorinėse elektronines paslaugas palaikančiose informacinėse aplinkose.
* Išnagrinėti ir įvertinti automatizuoto žinių išgavimo iš normatyvinių šaltinių būdus, tikslu panaudoti juos paslaugas teikiančių sistemų žinių bazėms formuoti.
* Pasiūlyti kaip atsižvelgti į norminių dokumentų reikalavimus, automatiškai sudarinėjant sutartis tarp e-paslaugų tiekėjų ir gavėjų.
* Pasiūlyti kaip atsižvelgti į konteksto reikalavimus komponuojant kompleksines e‑paslaugas.
* Pasiūlyti, kaip vizualizuoti aukštos rezoliucijos 3D geografinius duomenis teikiant geoinformacines paslaugas.
* E-paslaugų sistemų architektūrinių ypatumų tyrimas.
* Palyginti metodus, leidžiančius atlikti dinamiškai kintančioje aplinkoje vykstančių procesų vertinimą ir pasiūlyti metodiką, kuri įgalintų kelis žinių vaizdavimo metodus integruoti į sprendimų paramos sistemą, teikiančią elektronines paslaugas pagal situacijos diagnozės išvadas ir rizikos įverčius.
* Pasiūlyti automatizuoto žinių išgavimo iš norminių šaltinių būdą, skirtą naudoti formuojant žinių bazes paslaugas teikiančiose sistemose.
Vadovas
Vyriausiasis m.d.   prof.  Albertas  Čaplinskas
Vykdytojai
    vyriausioji m. d.                     prof. dr. Dalė Dzemydienė,
   doktorantas                           Ramūnas Dzindzalieta,
   doktorantas                           Darius Drungilas,
   doktorantas                           Gediminas Gricius,
   doktorantas                           Marius Kaziliūnas,
   vyresnioji m. d.                      doc. dr. Audronė Lupeikienė,
   m. d.                                      dr. Saulius Maskeliūnas,
   doktorantė, programuotoja   Jolanta Miliauskaitė,
   tyrėja                                     Laima Paliulionienė,
   m. d.                                      dr. Viktoras Paliulionis,
   doktorantė                            Sandra Svanidzaitė,
   doktorantas                          Marius Šaučiūnas,
   doktorantas                          Žilvinas Vaira

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018