VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS » DOKTORANTŪRA » Teikiamos gynimui ir apgintos daktaro disertacijos

<-- Į PRADŽIĄ

Matematikos ir informatikos institute 1995–2017 m.
teikiamos gynimui ir apgintos daktaro disertacijos


2017 m.
Ginsis:

     –

Apgynė:

Martynas SABALIAUSKAS – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. gegužės 26 d., 10:00 val.,
mokslinis vadovas: dr. Virginijus Marcinkevičius;
disertacija „Nestandartinės avalynės gamybos formų paviršių kompiuterinio modeliavimo technologija“ (santrauka).
Andrius ŠKARNULIS – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2017 m. gegužės 15 d., 14:00 val.,
mokslinis vadovas: prof. habil dr. Donatas Surgailis;
disertacija „Kvadratiniai ilgosios atminties ARCH modeliai ir parametrų vertinimas kvazididžiausio tikėtinumo metodu“ (santrauka).


2016 m.
Agnė SKUČAITĖ – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2016 m. rugsėjo 28 d., 11:00 val.,
mokslinis vadovas: prof. dr. Artūras Štikonas;
disertacija „Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas“ (santrauka).
Vytautas JANČAUSKAS – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2016 m. birželio 8 d., 13:00 val.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas;
disertacija „Dalelių spiečių optimizavimo algoritmų taikymo daugiakriteriams uždaviniams efektyvumo tyrimas“ (santrauka).
Mindaugas KURMIS – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: gegužės 27 d., 14:00 val.,
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė Dzemydienė;
disertacija „Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas“ (santrauka).

2015 m.
Raimondas MALUKASmatematikos kryptis (01 P) – gynė: lapkričio 12 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA;
disertacija „Ribinės teoremos Gauso procesų h-variacijai“ (santrauka).
Jolanta MILIAUSKAITĖinformatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: rugsėjo 30 d.,
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas ČAPLINSKAS;
disertacija „Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose“ (santrauka).
Nerijus GALIAUSKASinformatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: rugsėjo 30 d.,
mokslinis vadovas: prof. dr. Julius ŽILINSKAS;
disertacija „Optimizavimo algoritmai daugiamatėms skalėms su miesto kvartalo atstumais ir jų lygiagretinimas“ (santrauka).
Aurimas RAPEČKAinformatikos (09 P) – gynė: rugsėjo 29 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas DZEMYDA;
disertacija „Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas“ (santrauka).
Sandra SVANIDZAITĖinformatikos (09 P) – gynė: rugsėjo 28 d.,
mokslinis vadovas: prof. dr. Albertas ČAPLINSKAS;
disertacija „Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti“ (santrauka).
Gediminas GRICIUSinformatikos (09 P) – gynė: rugsėjo 25 d.,
mokslinė vadovė: prof. dr. Dalė DZEMYDIENĖ;
disertacija „Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui“ (santrauka).
Olegas NIAKŠUinformatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: rugsėjo 21 d.,
mokslinė vadovė: doc. dr. Olga KURASOVA;
disertacija „Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas“ (santrauka).
Joana KATINAinformatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: rugsėjo 7 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas MOCKUS;
disertacija „Prognozavimo problemų tyrimas virtualioje akcijų biržoje“ (santrauka).
Pavel STEFANOVIČinformatikos kryptis (09 P) – gynė: birželio 30 d.,
mokslinis vadovas: doc. dr. Olga Kurasova;
disertacija „Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas“ (santrauka).
Irina VINOGRADOVAinformatikos kryptis (09 P) – gynė: kovo 23 d.,
mokslinis vadovas: prof. prof. habil. dr. Jonas Mockus;
disertacija „Nuotolinių kursų parinkimo optimizavimas“ (santrauka).
2014 m.
Haroldas Giedrainformatikos kryptis (09 P) – gynė: gruodžio 22 d.,
mokslinis vadovas: prof. doc. habil. dr. Regimantas Ričardas Pliuškevičius;
disertacija „Įrodymų sistema koreliatyvių žinių logikai“ [anglų k.] (santrauka).
Eglė Jasutėinformatikos kryptis (09 P) – gynė: gruodžio 1 d.,
moksliniai vadovai: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas (2010–2012 m.);
                              prof. dr. (HP) Valentina Dagienė (2012–2014 m.)
disertacija „Interaktyvaus vizualizavimo modelis geometrijos konstrukcionistiniam mokymui ir mokymuisi“ (santrauka).
Ingrida Vaičiulytėinformatikos kryptis (09 P) – gynė lapkričio 26 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija „Markovo grandinės Monte-Karlo metodo tyrimas ir taikymas“ (santrauka).
Aidas Balčiūnasmatematikos kryptis (01 P) –  gynė: spalio 28 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas;
disertacija „Dirichle L funkcijų Melino transformacijos“ [anglų k.] (santrauka).
Darius Baronasinformatikos kryptis (09 P) – gynė: rugsėjo 30 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas;
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas;
disertacija „Daugiasluoksnių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas ir optimizavimo metodais grįsta matavimų metodika“ [anglų k.] (santrauka).
Karolina Piaseckienėmatematikos kryptis (01 P) – gynė: rugsėjo 17 d.,
mokslinis vadovas: prof. dr. Marijus Radavičius;
disertacija „Statistiniai metodai lietuvių kalbos sudėtingumo analizėje“ (santrauka).
Laura Ringienėinformatikos inžinerijos kryptis (07 T) –  gynė: rugsėjo 5 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija „Hibridinis neuroninis tinklas daugiamačiams duomenims vizualizuoti“ (santrauka).
Valerijonas Dumskis informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: birželio 25 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija „Stochastinės pusiausvyros paieškos metodų tyrimas ir taikymas“ (santrauka).
Darius Drungilas informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: birželio 17 d.,
mokslinė vadovė: prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė;
disertacija „Afekto atpažinimo ir adaptyvaus paslaugų valdymo metodų integravimas uždaros aplinkos mikrokilimato valdymo sistemoje“ (santrauka).
Jūratė Urbonienė informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: birželio 13 d.,
mokslinė vadovė: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė;
disertacija „Adaptyviųjų programavimo mokymo priemonių projektavimas“ (santrauka).
Gintaras Vaira informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: birželio 10 d.,
mokslinė vadovė: doc. dr. Olga Kurasova;
disertacija „Genetinis algoritmas transporto maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti“ [anglų k.] (santrauka).
Igor Katin informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: gegužės 28 d.,
mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus;
disertacija „Akcijų biržos modelio sudarymas ir tyrimas“ [anglų k.] (santrauka).
Loreta Savulionienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: gegužės 12 d.,
mokslinė vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija „Susietumo taisyklių paieška didelėse duomenų bazėse“ (santrauka).
Dainius Dzindzalieta – matematikos kryptis (01 P) – gynė: balandžio 30 d.,
moksliniai vadovai: habil. dr. Vidmantas Kastytis Bentkus (2009–2010),
prof. dr. (HP) Saulius Norvidas (2011–2013); mokslinis konsultantas – prof. dr. Frydrich Gotze;
disertacija „Tiksliosios Bernulio tikimybių nelygybės“ [anglų k.] (santrauka).
Anita Juškevičienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: balandžio 23 d.,
mokslinė vadovė: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė;
disertacija „Antrosios kartos saityno priemonės mokymuisi“ (santrauka).
Gintautas Jakimauskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: balandžio 15 d.,
mokslinė vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija „Duomenų tyrybos empirinių Bajeso metodų tyrimas ir taikymas“ (santrauka).
2013 m.
Inga Žilinskienė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: gruodžio 18 d.,
mokslinė vadovė: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė;
disertacija „Adaptyvus mokomųjų modulių personalizavimo metodas“ (santrauka).
Gražina Pyž – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: lapkričio 19 d.,
mokslinis vadovas: doc. dr. (HP) Vytautas Slivinskas, mokslinė konsultantė: doc. dr. Virginija Šimonytė;
disertacija „Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintaksė“ [anglų k.] (santrauka).
Mindaugas Liogys – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė rugsėjo 27 d.,
vadovas prof. habil. dr. Antanas Žilinskas;
disertacija „Darbų grafikų sveikatos priežiūros įstaigose optimizavimas“ (santrauka).
Ramūnas Dzindzalieta – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė rugsėjo 24 d.,
vadovė prof. dr. (HP) Dalė Dzemydienė;
disertacija „Judančių objektų stebėsenos ir būklės vertinimo sistemos išvystymas taikant sesijos inicijavimo protokolą“ (santrauka).
Mažvydas Mackevičius – informatikos kryptis (09 P); gynė rugsėjo 17 d.,
vadovas prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas;
disertacija „Cheminių sintezių esant aukštoms temperatūroms modeliavimas“ (santrauka).
Julija Pragarauskaitė – informatikos kryptis (09 P) – gynė birželio 27 d.,
vadovas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija „Dažnų sekų analizė sprendimų priėmimui labai didelėse duomenų bazėse“ [anglų k.] (santrauka).
Algirdas Lančinskas – informatikos kryptis (09 P) – gynė birželio 11 d.,
vadovas prof. dr. (HP) Julius Žilinskas;
disertacija „Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas“ (santrauka).
Kristina Jakubėlienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė balandžio 17 d.,
vadovas prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas;
disertacija „Dvimatės parabolinės lygties su integraline sąlyga sprendimas baigtinių skirtumų metodu“ (santrauka).
Justina Jachimavičienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė vasario 13 d.,
vadovas prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas;
disertacija „Pseudoparabolinės lygties su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis sprendimas baigtinių skirtumų metodu“ (santrauka).
Silvija Sėrikovienė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė vasario 12 d.,
vadovas prof. habil. dr. Jonas Mockus;
disertacija „Mokomųjų objektų daugkartinio panaudojamumo kokybės vertinimo metodų taikymo tyrimas“ (santrauka).
Bronius Skūpas - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė vasario 11 d.,
vadovė prof. dr. (HP) Valentina Dagienė;
disertacija „Pusiau automatinio programavimo užduočių vertinimo ir testavimo metodas“ (santrauka).
2012 m.
Saulius Preidys - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė gruodžio 19 d.,
vadovas prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija „Duomenų tyrybos metodų taikymas suasmeninto elektroninio mokymo aplinkose“ (santrauka).
Santa Račkauskienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė gruodžio 12 d.,
vadovas prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas;
disertacija „Dzeta funkcijų su periodiniais koeficientais jungtinis universalumas“ [anglų k.] (santrauka).
Aleksandr Igumenov - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė rugsėjo 28 d.,
vadovas prof. dr. (HP) Julius Žilinskas;
disertacija „Lygiagretieji ir paskirstytieji elektros energiją tausojantys skaičiavimai“ (santrauka).
Lijana Stabingienė - informatikos kryptis (09 P) - gynė rugsėjo 12 d.,
vadovas prof. dr. Kęstutis Dučinskas;
disertacija „Vaizdų analizė naudojant Bajeso diskriminantines funkcijas“ (santrauka).
Liudvikas Kaklauskas - informatikos kryptis (09 P) - gynė birželio 27 d.,
vadovas prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
disertacija „Fraktalinių procesų kompiuterių tikluose stebėsenos ir valdymo metodų tyrimas“ (santrauka).
Žilvinas Vaira - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė balandžio 6 d.,
vadovas prof. dr. (HP) Albertas Čaplinskas;
disertacija „Aspektinio projektavimo šablonų tyrimas, tobulinimas ir kūrimas“ [anglų k.] (santrauka).
Ernestas Filatovas - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė kovo 28 d.,
vadovė dr. Olga Kurasova;
disertacija „Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu“ (santrauka).
Svetlana Kubilinskienė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2012 m. kovo 7 d.,
vadovė prof. dr. (HP) Valentina Dagienė;
disertacija „Išplėstas skaitmeninių mokymosi išteklių metaduomenų modelis“ (santrauka).
Rasa Lileikytė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2012 m. vasario 28 d.,
vadovas prof. habil. dr. Laimutis Telksnys;
disertacija „Šnekos atpažinimo požymių kokybės vertinimas“ (santrauka).
2011 m.
Julius Andrikonis - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2011 m. gruodžio 22 d.,
vadovas: doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius;
disertacija "Efektyvus metodas baigtinei išvedimo paieškai tranzityviose multimodalinėse logikose" [anglų k.] (santrauka).
Svetlana Roman - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2011 m. gruodžio 14 d.,
vadovas: doc. dr. (HP) Artūras Štikonas;
disertacija „Gryno funkcijos uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis“ (santrauka).
Alma Molytė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2011 m. birželio 29 d.,
vadovė: dr. Olga Kurasova;
disertacija "Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė" (santrauka).
Monika Vilkienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2011 m. balandžio 6 d.,
vadovas: habil. dr. Vidmantas Bentkus;
disertacija "Pusgrupių aproksimacijų tikslumo tyrimai" [anglų k.] (santrauka).
2010 m.
Jūratė Skūpienė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2010 m. lapkričio 10 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Antanas Žilinskas;
disertacija "Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos olimpiadose" [anglų k.] (santrauka).
Remigijus Paulavičius - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2010 m. rugsėjo 29 d.,
vadovas: dr. (HP) Julius Žilinskas;
disertacija "Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais" (santrauka).
Virginijus Marcinkevičius - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2010 m. rugsėjo 28 d.,
vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija "Netiesinės daugiamačių duomenų projekcijos medų savybių tyrimas ir funkcionalumo gerinimas" (santrauka).
Rasa Karbauskaitė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2010 m. rugsėjo 28 d.,
vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija "Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė" (santrauka).
Povilas Treigys - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2010 m. gegužės 19 d.,
vadovas: prof. habil dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija "Grafinių oftalmologinių ir termovizinių duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas" [anglų k.] (santrauka).
Vaidas Giedrimas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2010 m. gegužės 5 d.,
mokslinė konsultantė: doc. dr. Audronė Lupeikienė;
disertacija "Komponentinių programų sistemų generavimo metodas" (santrauka).
Živilė Jesevičiūtė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2010 m. vasario 26 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas;
disertacija "Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis" (santrauka).
Aleksej Bakšajev - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2010 m. vasario 26 d.,
vadovas: prof. habil.dr. Rimantas Rudzkis;
disertacija "Statistinių hipotezių tikrinimas, naudojant N- metrikas" [anglų k.] (santrauka).
Daiva Šveikauskienė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2010 m. vasario 23 d.,
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys;
disertacija "Lietuvių kalbos vientisinių sakinių automatinė sintaksinė analizė" (santrauka).
Sergėjus Ivanikovas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2010 m. sausio 20 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija "Lygiagrečių skaičiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos" (santrauka).
2009 m.
Tatjana Jevsikova - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2009 m. gruodžio 28 d.,
vadovė: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė;
disertacija "Internetinės programinės įrangos lokalizavimas" (santrauka).
Vaidas Balys - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2009 m. spalio 2 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis;
disertacija "Mokslinės terminijos matematiniai modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime" (santrauka).
Donatas Saulevičius - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2009 m. birželio 15 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Laimutis Telksnys;
disertacija ""Savaimingai besiformuojančių puslaidininkių elementų atpažinimas" (santrauka).
Židrina Pabarškaitė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2009 m. birželio 4 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Šarūnas Raudys;
disertacija "Žiniatinklio įrašų gavybos paruošimo, analizės ir rezultatų pateikimo naudotojui tobulinimas" [anglų k.] (santrauka).
Juozas Kamarauskas - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2009 m. gegužės 27 d.,
vadovas: prof. dr. (HP) Antanas Lipeika;
disertacija "Asmens atpažinimas pagal balsą" (santrauka).
Lina Pupeikienė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2009 m. gegužės 14 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mockus;
disertacija "Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo uždaviniuose" (santrauka).
Dalius Pumputis - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2009 m. vasario 9 d.,
vadovas: prof. habil dr. Romanas Januškevičius, mokslinis konsultantas: doc. dr. Aleksandras Plikusas;
disertacija "Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją" (santrauka).
Kristina Bružaitė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2009 m. vasario 6 d.,
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Donatas Surgailis;
disertacija "Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi" [anglų k.] (santrauka).
2008 m.
Vaidas Keblikas - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2008 m. spalio 2 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas;
disertacija "Navjė-Stokso lygčių periodiniai laiko atžvilgiu uždaviniai srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę" [anglų k.] (santrauka).
Jolita Bernatavičienė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2008 m. birželio 20 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija "Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas" (santrauka).
Gintautas Tamulevičius - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2008 m. birželio 19 d.,
vadovas: doc. dr. Antanas Lipeika;
disertacija "Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas" (santrauka).
Svajonė Bekešienė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2008 m. birželio 18 d.,
vadovas: doc. dr. Vytautas Kleiza;
disertacija "Lygiagrečiųjų skaičiavimų sistema sprogstamųjų medžiagų struktūrai tirti" (santrauka).
Sigita Laurinčiukaitė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2008 m. birželio 17 d.,
vadovas: doc. dr. Antanas Lipeika;
disertacija "Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas" (santrauka).
Irena Patašienė - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2008 m. balandžio 23 d.,
mokslinė konsultantė: prof. dr. Valentina Dagienė;
disertacija "Įmonės ekonominių veiksnių imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui" (santrauka).
Jevgenij Kurilov - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2008 m. balandžio 22 d.,
vadovai: prof. habil. dr. Jonas Mockus (2003-2006 m.), prof. dr. Valentina Dagienė (nuo 2006 m.);
disertacija "Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos" [anglų k.] (santrauka).
Viktor Medvedev - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2008 m. sausio 17 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai" (santrauka).
Audrius Kabašinskas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2008 m. sausio 10 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija "Finansinių rinkų statistinė analizė ir statistinio modeliavimo metodai" (santrauka).
2007 m.
Kęstutis Žilinskas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2007 m. gruodžio 21 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija "Stochastinio tiesinio programavimo Monte Karlo metodu tyrimas" (santrauka).
Vaida Bartkutė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2007 m. lapkričio 22 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija: "Pozicinių statistikų taikymas optimalumo analizei ekstremumo paieškos algoritmuose".
Rimgaudas Laucius - informatikos inžinerijos kryptis (07 T) - gynė 2007 rugsėjo 21 d.,
vadovė: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė;
disertacija: "Kompiliatorių internacionalizacija" (santrauka).
Romanas Tumasonis - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2007 m. birželio 29 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
disertacija: "Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose" (santrauka).
Donatas Bakšys - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2007 m. birželio 28 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija "Tarpinstitucinių elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas".
Dalia Baziukaitė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2007 m. gegužės 18 d.,
mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Antanas Andrius Bielskis;
disertacija "Besimokančiojo atžvilgiu virtualios mokymo(si) aplinkos gebėjimus gerinantys metodai" [anglų k.].
Gražvydas Felinskas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2007 m. gegužės 17 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas;
disertacija "Euristinių metodų tyrimas ir taikymas ribotų išteklių tvarkaraščiams optimizuoti".
Tomas Ruzgas - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2007 kovo 2 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis;
disertacija "Daugiamačio pasiskirstymo tankio neparametrinis įvertinimas naudojant stebėjimų klasterizavimą".
Jelena Gasperovič - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2007 m. vasario 22 d.,
vadovas: prof. dr. (HP) Albertas Čaplinskas;
disertacija "Specifikavimo kalbų funkcionalumo įvertinimas" [anglų k.].
Sigita Pečiulytė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2007 m. sausio 23 d.,
vadovas ir mokslinis konsultantas: doc. dr. Artūras Štikonas;
disertacija "Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė".
2006 m.
Roma Šiugždaitė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2006 m. gruodžio 7 d.,
vadovas: dr. Saulius Norvaišas, mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas;
disertacija "Matematinis sudėtingų sistemų modeliavimas ir scenarijų formavimas".
2005 m.
Olga Kurasova - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2005 m. gegužės 16 d.,
vadovas: prof. Gintautas Dzemyda;
disertacija "Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tinklus (SOM)".
Markas Filipovičius - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2005 m. balandžio 19 d.,
vadovas: doc. Antanas Lipeika;
disertacija "Atskirai tariamų lietuvių šnekos žodžių atpažinimo, grindžiamo dirbtiniais neuroniniais tinklais ir paslėptais Markovo modeliais, tyrimai".
Mindaugas Kavaliauskas - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2005 m. sausio 19 d.,
vadovas: prof. Rimantas Rudzkis;
disertacija „Daugiamačių Gauso skirstinių mišinio statistinė analizė, taikant duomenų projektavimą“ (santrauka).
2004 m.
Igoris Belovas - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2004 m. sausio 23 d.,
vadovas: prof. Antanas Laurinčikas;
disertacija „Ribinės teoremos Dirichlė L-funkcijoms“ (santrauka).
Marijus Vaičiulis - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2004 m. sausio 23 d.,
vadovas: prof. Donatas Surgailis;
disertacija „Tiesinių procesų su tolima priklausomybe polinomų sumų ribinės teoremos“.
2003 m.
Aistis Raudys - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2003 m. sausio 6 d.,
vadovas: prof. Jonas Mockus;
disertacija "Greitas požymių išskyrimas duomenų vizualizavimui".
2002 m.
Teresė Leonavičienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2002 m. gruodžio 13 d.,
vadovas: prof. Konstantinas Pileckas;
disertacija "Suspaudžiamo skysčio tekėjimo matematiniai modeliai begalinėse srityse".
Algirdas Laukaitis - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2002 m. gruodžio 12 d.,
vadovas: prof. Alfredas Račkauskas;
disertacija "Funkcinės duomenų analizės metodų panaudojimas ekonometrijoje".
Violeta Pakenienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2002 m. spalio 25 d.,
vadovas: prof. Raimondas Čiegis;
disertacija "Kai kurių matematinės fizikos uždavinių skaitiniai sprendimo metodai".
Vytenis Punys - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2002 m. kovo 8 d.,
vadovas: prof. Šarūnas Raudys;
disertacija "Medicininių vaizdų kokybės pagerinimo ir jų kiekybės sumažinimo metodai".
2001 m.
Algimantas Malickas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2001 m. birželio 20 d.,
vadovas: prof. Laimutis Telksnys;
disertacija "Požymių lyginimų filtravimas ir kapiliarinių linijų tankio panaudojimas pirštų atspaudų atpažinime".
Gaudenta Sakalauskienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2001 m. birželio 14 d.,
vadovas: prof. Henrikas Pragarauskas;
disertacija "Lietuvos upių taršos matematinis modeliavimas".
Romas Alonderis - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2001 m. kovo 2 d.,
vadovas: doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius;
disertacija "Laiko logikos su laiko tarpsniais įrodymo teorijos nagrinėjimas".
Aušra Saudargienė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2001 m. vasario 20 d.,
vadovas: prof. habil. dr. Šarūnas Raudys;
disertacija "Kovariacinės matricos struktūrizavimo panaudojimas mokant adaptyvius klasifikatorius".
2000 m.
Lina Markauskaitė - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2000 m. gruodžio 21 d.,
vadovė: doc. Valentina Dagienė;
disertacija "Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklose analizė".
Viktoras Paliulionis - informatikos kryptis (09 P) - gynė 2000 m. gruodžio 8 d.,
vadovas: prof. Albertas Čaplinskas;
disertacija "Intelektualizuotų išskirstytų geografinių sistemų realizavimo metodai".
Žilvinas Kalinauskas - matematikos kryptis (01 P) - gynė 2000 m. gegužės 30 d.,
vadovas: prof. Rimantas Rudzkis;
disertacija "Lietuvos gamybos ir infliacinių procesų matematinis modeliavimas".
1999 m.
Audronė Lupeikienė - socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S) - gynė 1999 m. gruodžio 28 d., vadovas: prof. Narimantas Paliulis;
disertacija "Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas".
1998 m.
Arvydas Jokimaitis - matematikos kryptis (01 P) - gynė 1998 m. birželio 30 d.,
vadovas: prof. Vytautas Statulevičius;
disertacija "Daugiamačių ekstremaliųjų reikšmių asimptotika".
Vaidotas Kanišauskas - matematikos kryptis (01 P) - gynė 1998 m. birželio 26 d.,
vadovas: prof. Bronius Grigelionis;
disertacija "Atsitiktinių procesų asimptotinis parametrų įvertinimas ir paprastų hipotezių atskyrimas".
1997 m.
Olga Štikonienė - matematikos kryptis (01 P) - gynė 1997 m. gruodžio 23 d.,
vadovas: prof. Raimondas Čiegis;
disertacija "Nestacionariųjų pusiau tiesinių baigtinių skirtumų schemų stabilumas".
1996 m.
Vytautas Vyšniauskas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 1996 m. lapkričio 4 d.,
vadovai: prof. Frans Groen (Olandija), prof. Šarūnas Raudys;
disertacija "Vienkrypčių neuroninių tinklų efektyvumo klausimai".
Saulius Maskeliūnas - informatikos kryptis (09 P) - gynė 1996 m. gegužės 22 d.,
vadovas: dr. Antanas Baskas;
disertacija "Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms".
1995 m.
Dalė Dzemydienė - matematikos kryptis (01 P), informatikos kryptis (09 P) - gynė 1995 m. gegužės 12 d.,
vadovas: prof. Henrikas Pranevičius;
disertacija "E-tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui".


Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018