VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS » DOKTORANTŪRA » Doktorantūros studijų programos

<-- Į PRADŽIĄ


Doktorantūros studijų programa sudaryta pagal planuojamą doktorantų mokslinių tyrimų tematiką, o taip pat kvalifikacijos kėlimą šioje mokslo kryptyje. Studijų programa susideda iš alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkamas bent vienas dalykas, ir laisvai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkami likusieji studijų programos dalykai.
Alternatyviai pasirenkamų dalykų blokas atspindi pagrindines numatomų doktorantams mokslinių tyrimų temas ir užtikrina jiems galimybę pasiekti bendrąją mokslinių tyrimams būtiną kvalifikaciją. Laisvai pasirenkamų dalykų blokas sudarytas pagal Informatikos krypties mokslinių tyrimų, vykdomų VU, tematiką.

FAKULTETASMOKSLO KRYPTIS (šaka)KRYPTIES (šakos) kodas
VU Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos fakultetas
VU Kauno humanitarinis fakultetas
Informatikos inžinerija07 T

Mokslo kryptis (šaka)Dalykų pavadinimaiKreditų skaičiusDalykus kuruojančių katedrų pavadinimai

Alternatyviai pasirenkami dalykai
Informatikos inžinerija 07 TInformatikos inžinerijos matematiniai metodai 9MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Atpažinimo teorija MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Lygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai 9MII Sistemų analizės skyrius
Mokslinių tyrimų metodologija
07 S (S 274)
Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika ( išplėstinis sando aprašas)9MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Laisvai pasirenkami dalykai
Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų skaitomi dalykai
Informatikos inžinerija 07 TAkustinė fonetika 7MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Skaitmeninis signalų apdorojimas MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Kalbos signalų atpažinimas 7MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Skaitmeninis procesų apdorojimas 7MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Skaitmeninis vaizdų apdorojimasMII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Sistemų bei adaptyviųjų filtrų metodai ir taikymai 7MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Generatyviojo ir aspektinio programavimo metodai7MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Žiniomis grindžiami metodai ir sistemos belaidžių technologijų taikymuoseMII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Programinės įrangos lokalizavimas 7MII Informatikos metodologijos skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Optimizavimo metodai ir jų taikymai MII Sistemų analizės skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Duomenų analizės strategijos ir sprendimų priėmimas7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 P Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai 7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 P Lošimų teorija, algoritmai ir taikymai 7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 POptimizacijos teorija, algoritmų sudėtingumas7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 P Stochastinis programavimas 7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 P Globaliojo optimizavimo metodai MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 P Loginiai dirbtinio intelekto pagrindai MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatika 09 P Ontologiniai informacinių sistemų pagrindai MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatika 09 P Programavimo kalbų teorija 7MII Informatikos metodologijos skyrius
Mokymas kompiuteriais
07 S (S 281)
Kompiuterinės mokymo technologijos 7MII Informatikos metodologijos skyrius
Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai
Informatikos inžinerija 07 T Biometrikos sistemos7MIF Kompiuterijos katedra
Informatikos inžinerija 07 T Kompiuterinis kreivių ir paviršių modeliavimas7MIF Kompiuterijos katedra
Kauno humanitarinio fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai
Informatikos inžinerija 07 T Žiniomis grindžiama kompiuterizuota informacijos sistemų inžinerija7KHF Informatikos katedra
Doktorantūros studijų programa sudaryta pagal planuojamą doktorantų mokslinių tyrimų tematiką, o taip pat kvalifikacijos kėlimą šioje mokslo kryptyje. Studijų programa susideda iš alternatyviai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkamas bent vienas dalykas, ir laisvai pasirenkamų dalykų bloko, iš kurio turi būti pasirenkami likusieji studijų programos dalykai.
Alternatyviai pasirenkamų dalykų blokas atspindi pagrindines numatomų doktorantams mokslinių tyrimų temas ir užtikrina jiems galimybę pasiekti bendrąją mokslinių tyrimams būtiną kvalifikaciją. Laisvai pasirenkamų dalykų blokas sudarytas pagal Informatikos krypties mokslinių tyrimų, vykdomų VU, tematiką.

FAKULTETASMOKSLO KRYPTIS (šaka)KRYPTIES (šakos) kodas
VU Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos fakultetas
VU Kauno humanitarinis fakultetas
Informatika09 P

Mokslo kryptis (šaka)Dalykų pavadinimaiKreditų skaičiusDalykus kuruojančių katedrų pavadinimai
Informatika 09 PInformatikos matematiniai metodai
 (išplėstinis sando aprašas)
9MII Programų sistemų inžinerijos ir Sistemų analizės skyriai
Informatika 09 PSkaitiniai metodai9MIF Kompiuterijos katedra
Informatikos inžinerija 07 TLygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai9MII Sistemų analizės skyrius
Matematika 01 PMatematinė logika ir algoritmų teorija9MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Mokslinių tyrimų metodologija
07 S (S 274)
Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika ( išplėstinis sando aprašas)9MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų skaitomi dalykai
Informatika 09 PDuomenų gavyba7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 P Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 PStatistinis modeliavimas7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 POptimizacijos teorija, algoritmų sudėtingumas7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 PStochastinis programavimas7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 PGlobaliojo optimizavimo metodai7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 PLošimų teorija, algoritmai ir taikymai7MII Sistemų analizės skyrius
Informatika 09 PŽinių logikos7MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatika 01 PLoginiai dirbtinio intelekto pagrindai7MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatika 09 POntologiniai informacinių sistemų pagrindai7MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatika 09 PProgramavimo kalbų teorija7MII Informatikos metodologijos skyrius
Matematika 01 PIšvedimų teorija7MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Matematika 01 PModalumo logikos7MII Programų sistemų inžinerijos skyrius
Informatikos inžinerija 07 T Atpažinimo teorija MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija 07 TSistemų bei adaptyviųjų filtrų metodai ir taikymai7MII Atpažinimo procesų skyrius
Informatikos inžinerija
07 T
Optimizavimo metodai ir jų taikymai7MII Sistemų analizės skyrius
Informatikos inžinerija 07 TDuomenų analizės strategijos ir sprendimų priėmimas7MII Sistemų analizės skyrius
Specialioji didaktika 07 S (S 271)Informatikos didaktika7MII Informatikos metodologijos skyrius
Mokymas kompiuteriais
07 S (S 281)
Kompiuterinės mokymo technologijos 7MII Informatikos metodologijos skyrius
Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai
Informatika 09 PDaugiamatė statistika, laiko eilutės7MIF Informatikos katedra
Informatika 09 PDirbtiniai neuroniniai tinklai7MIF Informatikos katedra
Informatika 09 PInformacinės sistemos7MIF Informatikos katedra
Informatika 09 PEfektyvūs algoritmai7MIF Kompiuterijos katedra
Informatika 09 PSkaitinis intelektas investuojant į vertybinius popierius7MIF Informatikos katedra
Informatika 09 PŠiuolaikinės duomenų bazių sistemos7MIF Programų sistemų katedra
Informatika 09 PProgramų kūrimo proceso modeliai7MIF Programų sistemų katedra
Matematika 01 PGrafų teorija ir algoritmai7MIF Matematinės informatikos katedra, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Matematika 01 PRinktiniai matematinės fizikos lygčių skyriai7MIF Kompiuterijos katedra
Informatikos inžinerija 07 TKompiuterinis kreivių ir paviršių modeliavimas7MIF Kompiuterijos katedra
Kauno humanitarinio fakulteto mokslininkų skaitomi dalykai
Informatika 09 P Informacijos poreikių specifikavimas7KHF Informatikos katedra
Informatika 09 P Organizacijų informacinė architektūra7KHF Informatikos katedra
Informatika 09 P Sistemų analizės technologijos7KHF Informatikos katedra
Informatika 09 P Verslo aplinkos prognozavimas7KHF Informatikos katedra
Informatika 09 P Skaitinis intelektas7KHF Informatikos katedra
FAKULTETASMOKSLO KRYPTIS (šaka)KRYPTIES (šakos) kodas
VU Matematikos ir informatikos fakultetas
VU Matematikos ir informatikos institutas
Fiziniai mokslai (matematika)
01P

Mokslo kryptis (šaka)Dalykų pavadinimaiKreditų skaičiusDalykus kuruojančių katedrų/skyrių pavadinimai
Fiziniai mokslai (matematika)Algebra* (privalomas dalykas)7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Funkcinė analizė* (privalomas dalykas)7,5Ekonometrinės analizės katedra, Matematinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Algebrinė geometrija7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Algebrinė skaičių teorija7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Algebriniai skaičiai ir diofantinė analizė7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Analizinė skaičių teorija7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Analizinė ir tikimybinė kombinatorika7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Aproksimavimo metodai7,5Matematinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Asimptotinė statistika7,5Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Atsitiktiniai procesai I7,5Ekonometrinės analizės katedra, Matematinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Atsitiktiniai procesai II7,5Matematinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Skaičiavimo metodų skyrius
Fiziniai mokslai (matematika)Baigtinių populiacijų statistika7,5Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Bajeso modelių taikymas statistikoje7,5Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Daugiamatė statistika7,5Ekonometrinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Skaičiavimo metodų skyrius
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Skaičiavimo metodų skyrius
Fiziniai mokslai (matematika)Draudos matematika7,5Ekonometrinės analizės katedra, Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Dzeta funkcijos7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Ekonometrija I7,5Ekonometrinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Ekonometrija II7,5Ekonometrinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Erdvinė statistika7,5Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius
Fiziniai mokslai (informatika)Išvedimų teorija7,5Programų sistemų inžinerijos skyrius
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius
Fiziniai mokslai (matematika)Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Laiko eilučių analizė7,5Ekonometrinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Malerio matas7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Markovo grandinės7,5Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Matematinės fizikos lygtys7,5Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Programų sistemų inžinerijos skyrius
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Programų sistemų inžinerijos skyrius
Fiziniai mokslai (matematika)Modulinės formos ir elipsinės kreivės7,5Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Navjė–Stokso lygčių teorija7,5Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Neparametrinė ekonometrija7,5Ekonometrinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos7,5Ekonometrinės analizės katedra,
Matematinės analizės katedra,
Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Skaičiavimo metodų skyrius
Fiziniai mokslai (matematika)Semiparametriniai įvertiniai7,5Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Silpnas matų konvergavimas7,5Ekonometrinės analizės katedra, Matematinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (informatika)Skaičiuojantys procesai ir išgyvenamumo analizė7,5Matematinės statistikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Skysčių ir dujų mechanika7,5Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Statistika7,5Ekonometrinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Stochastinė analizė7,5Matematinės analizės katedra
Fiziniai mokslai (matematika)Stochastinių diferencialinių lygčių teorija7,5Atsitiktinių procesų skyrius, Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Skaičiavimo metodų skyrius
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Skaičiavimo metodų skyrius
Fiziniai mokslai (matematika)
Tikimybinė skaičių teorija
7,5Matematinės analizės katedra, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika)
Tikimybių teorijos ribinės teoremos
7,5Matematinės analizės katedra, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
Fiziniai mokslai (matematika) 7,5Programų sistemų inžinerijos skyrius

* visiems matematikos krypties doktorantams būtina pasirinkti ne mažiau kaip vieną privalomą dalyką

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018