VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS » DOKTORANTŪRA » Doktorantų temos: Informatika 09P, Inf.inž. 07T

<-- Į PRADŽIĄ

Matematikos ir informatikos instituto informatikos (09 P)
ir informatikos inžinerijos (07 T) krypčių doktorantų
S Ą R A Š A S
Įstoję 2017 m.
Viktoras Bulavas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Mašininio mokymo metodų taikymas ankstyvajam kibernetinių incidentų aptikimui.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda, konsultantas dr. Virginijus Marcinkevičius.
Povilas Gudžius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Palydovinių vaizdų atpažinimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus.
Vadovė – doc. dr. Olga Kurasova, konsultantas doc. dr. Ernestas Filatovas.
Povilas Jurčys (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Neuroninio mašininio vertimo pritaikymas lietuvių kalbai.
Vadovas – dr. Virginijus Marcinkevičius.
Atleistas 2018 m. vasario 28 d.
Vaidas Jusevičius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Atvirojo kodo globaliojo optimizavimo sistemos kūrimas ir tyrimas.
Ieva Mičiulytė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Konteksto įtakos verslo procesų modeliavimui ir simuliacijai tyrimas.
Atleista 2018 m. vasario 28 d.
Oleg Mirzianov (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Mokymosi proceso vertinimo modelio validavimas.
Vadovėprof. dr. Valentina Dagienė.
Nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.  akademinės atostogos.
Marta Karaliute (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Erdvės - laiko duomenų klasifikavimas naudojant diskriminantines funkcijas.
Vadovasprof. dr. Kęstutis Dučinskas, konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Roma Puronaitė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Klasterizavimo algoritmai didelės apimties medicinos duomenims.
Vadovė – dr. Audronė Jakaitienė.
Natalija Puzanskaja (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Automatizuotų optimizavimo strategijų kūrimas ir tyrimas.
Atleista 2018 m. rugsėjo 30 d.
Mantas Stankevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos kompaktiško miuonų solenoido eksperimento duomenų sertifikavimas pasitelkiant mašininio mokymo metodus.
Vadovas – dr. Virginijus Marcinkevičius, konsultantas – dr. Valdas Rapševičius.
Ričardas Toliušis (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Vaizdų atpažinimas taikant dirbtinius neuroninius tinklus.
Vadovėprof. dr. Olga Kurasova.
Nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.  akademinės atostogos.

Įstoję 2016 m.
Liudas Ališauskas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto metodų taikymas įsiskverbimų į kompiuterinius tinklus aptikimo sistemose.
Vadovas – dr. Virginijus Marcinkevičius.
Gintautas Jakštas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Gilusis mokymas dirbtiniuose neuroniniuose tinkluose.
Vadovė – doc. dr. Olga Kurasova, konsultantas prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Atleistas 2017 m. sausio 31 d.
Albertas Jurgelevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Viešųjų paskirstytų skaičiavimų platforma didelių duomenų tyrybai.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Mindaugas Jusis (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Autonominių procesų sinchronizavimo metodų tyrimas.
Vadovas –  prof. dr. Saulius Gudas, konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis. 
Irina Krikun (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Edukacinių duomenų tyrybos metodai ir priemonės mokymosi personalizavimui palaikyti.
Vadovas – dr. Jevgenij Kurilov.
Ieva Meržvinskaitė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Naujų duomenų analizės metodų taikymas žmogaus epigenetinių modifikacijų tyrimuose siekiant anksti diagnozuoti kompleksines nemendelines ligas.
Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d.  akademinės atostogos.
Mindaugas Morkūnas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Modelis navikų genetinių pokyčių ir biožymenų raiškos duomenų integravimui.
Vadovas – dr. Povilas Treigyskonsultantas prof. dr. Arvydas Laurinavičius. 
Raimundas Savukynas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Multimodalinio daiktų interneto objektų identifikavimo ir autentifikavimo metodo tyrimas ir tobulinimas.
Vadovas – prof. dr. Dalė Dzemydienėkonsultantas prof. dr. Albertas Čaplinskas.
Linas Stripinis (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Globaliojo optimizavimo algoritmų, nereikalaujančių išvestinių informacijos, kūrimas, tobulinimas ir realizacija.
Julius Venskus (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Giliojo mašininio mokymo taikymas jūrų transporto eismo duomenims klasifikuoti.
Vadovas – dr. Povilas Treigyskonsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis. 

Įstoję 2015 m.
Gytautas Beresnevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Žaidybinimo metodai mokant informatikos inžinerijos.
Vadovėprof. dr. Valentina Dagienė.
Nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.  akademinės atostogos.
Atleistas 2018 m. kovo 31 d.
Andrius Berniukevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Mokomųjų objektų personalizavimas taikant semantinio saityno metodus ir technologijas.
Vadovasdr. Jevgenij Kurilov.
Andrius Daranda (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto metodų panaudojimas saugiai laivybai užtikrinti.
Vadovasprof. habil. dr. Gintautas Dzemyda, konsultantas prof. dr. Arūnas Andziulis.
Viktorija Dvareckienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Vaizdo mokomųjų objektų modeliavimo ir modifikavimo tyrimas mokymuisi personalizuoti.
Vadovasdr. Jevgenij Kurilov.
Nuo 2017 m. sausio 20 d. iki 2018 m. sausio 20 d.  akademinės atostogos.
Ališer Antony Haidari (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto metodų panaudojimas medicininių vaizdų analizėje.
Vadovasprof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Atleistas 2017 m. sausio 31 d.
Justinas Jucevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Magnetinio rezonanso vaizdų analizės algoritmų tyrimas ir kūrimas prostatos vėžio atpažinimui ir agresyvumo vertinimui.
Vadovasdr. Povilas Treigys.
Nuo 2017 m. spalio 9 d. iki 2018 m. spalio 8 d.  akademinės atostogos.
Donatas Kavaliauskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Našumo programinių robotų metaeuristinių modelių kūrimas, tyrimas ir taikymas.
Vadovasprof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Rima Kriauzienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Didelės skaičiavimo apimties skaitinių algoritmų analizė ir optimizavimas.
Vadovasprof. habil. dr. Raimondas Čiegis, konsultantas prof. dr. Julius Žilinskas.
Julija Kurilova (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų tyrimas ir taikymas personalizuotų mokomųjų scenarijų kokybei vertinti.
Vadovas – doc. dr. Saulius Minkevičius, konsultantas prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. akademinės atostogos.
Audrius Šaikūnas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Programavimo kalbų plėtros mechanizmų tyrimas ir tobulinimas.
Vadovasprof. dr. Albertas Čaplinskas.
Jūratė Vaičiulytė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Paslėptųjų Markovo modelių taikymas aptarnavimo sistemų bei tinklų modeliavimui ir optimizavimui.
Vadovas prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.

Įstoję 2014 m.
Denisas Bykovas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Informacinės technologijos ir jų taikymai medicinoje, ekonomikoje ir kitose srityse.
Vadovasprof. dr. Saulius Gudas, konsultantas  prof. habil. dr. Sergej Olenin.
Nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. akademinės atostogos.
Atleistas 2018 m. rugsėjo 10 d.
Giedrius Graževičius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Automatinis lygiagrečiųjų skaičiavimų optimizavimas heterogeninėse sistemose.
Vadovasprof. dr. Julius Žilinskas.
Atleistas 2017 m. spalio 31 d.
Daina Gudonienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Interaktyvių mokomųjų objektų architektūrinio modelio konstravimas masiniams atviriems internetiniams kursams naudojant semantinio saityno technologijas.
Vadovėprof. dr. Valentina Dagienė.
Rokas Jurevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Autonominio sraigtasparnio lokalizacija ir navigacija vizualinės informacijos pagalba.
Natalija Pozniak (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Krigingo taikymas optimizavimui ir eksperimentų planavimui.
Vadovasprof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Airina Savickaitė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Saityno evoliucijos algoritmo tyrimas ir tobulinimas kompiuterinio mokymo aspektu.
Vadovė – dr. Jevgenij Kurilov.
Nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d.  akademinės atostogos.
Atleista 2016 m. birželio 30 d.
Robertas Smaliukas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Blokinių šifrų ir santraukos funkcijų kokybės analizė.
Vadovasprof. habil. dr. Kazys Kazlauskas.
Nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2017 m. rugsėjo 18 d.  akademinės atostogos.
Atleistas 2017 m. balandžio 28 d.
Giedrius Stabingis (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Erdvinės informacijos panaudojimas vaizdų analizėje.
Vadovasprof. habil. dr. Gintautas Dzemyda, konsultantas prof. dr. Kęstutis Dučinskas.
Dovilė Stumbrienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Didelės apimties Lietuvos švietimo duomenų analizė.
Vadovė – dr. Audronė Jakaitienė.
Gabrielė Stupurienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kompiuterinis informatikos konceptų modeliavimas interaktyviais uždaviniais.
Vadovėprof. dr. Valentina Dagienė.
Darius Tamašauskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Didelės apimties finansinių duomenų gavyba ir anaizė.
Vadovė – dr. Audronė Jakaitienė.
Nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.  akademinės atostogos.
Atleistas 2017 m. kovo 31 d.
Tatjana Tišina (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Optimizavimo metodai asmens atpažinimo pagal balsą uždaviniui.
Vadovasprof. dr. Julius Žilinskas.
Nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2016 m. rugsėjo 20 d.  akademinės atostogos.
Atleista 2016 m. vasario 29 d.
Andrius Valatavičius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Programų sistemų dinaminės integracijos taikant autonominio skaičiavimo technologijas tyrimas.
Vadovas – prof. dr. Saulius Gudas.
Lina Vinikienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Informatikos edukacinių testų generavimas ir validumo tyrimas.
Vadovėprof. dr. Valentina Dagienė.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.  akademinės atostogos.
Jelena Zubova (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Didelės apimties duomenų vizuali analizė.
Vadovėdoc. dr. Olga Kurasova.

Įstoję 2013 m.
Mykolas Jurgis Bilinskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Didelės apimties daugiamačių duomenų vizualizavimas: nauji algoritmai ir taikymai.
Vadovasprof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
Vladimiras Dolgopolovas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kompiuterinės matematikos mokomieji objektai programavimo mokymui.
Vadovėprof. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
Albertas Gimbutas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Lipšico modeliais pagrįsti daugiakriterės optimizacijos algoritmai.
Vadovasprof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
Gražina Gimbutienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Statistiniais modeliais pagrįsti optimizacijos algoritmai daugiakriterės optimizacijos uždaviniams.
Vadovasprof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
Vytautas Jakštys (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Skaitmeninių vaizdų kontrastiškumo didinimas panaudojant chromatinės aberacijos šalinimo metodus.
Vadovasdr. Virginijus Marcinkevičius.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
Ana Krisiūnienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Optimizavimas išmaniesiems tinklams projektuoti, stebėti ir valdyti.
Vadovasprof. dr. Julius Žilinskas.
Atleista 2014 m. sausio 31 d.
Rimantė Rybnikovė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Maršrutų sudarymas naudojant saviorganizuojančius neuroninius tinklus.
Vadovėdoc. dr. Olga Kurasova.
Nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. iki 2019 m. gruodžio 12 d. akademinės atostogos.
Jevgenij Tichonov (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Saityno paslaugos didelės apimties duomenims klasifikuoti.
Vadovėdoc. dr. Olga Kurasova.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
Gytis Vaicekauskas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Blokinių šifrų analizė ir kokybės pagerinimas.
Vadovasprof. habil. dr. Kazys Kazlauskas.
Atleistas 2016 m. spalio 31 d.
Eglė Zikarienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kontekstinis duomenų, aprašomų erdviniais apibendrintais tiesiniais modeliais, klasifikavimas.
Vadovasprof. dr. Kęstutis Dučinskas, konsultantas prof. dr. Julius Žilinskas.
Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.  akademinės atostogos.
Nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.  akademinės atostogos.
Įstoję 2012 m.
Edgaras Artemčiukas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Papildytos realybės sistemų optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas.
Vadovasprof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Doktorantūrą baigė 2016 m. rugsėjo 30 d.
Gžegož Bedulskij (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kalbos šaltinių atskyrimas.
Vadovasdr. Gintautas Tamulevičius.
Atleistas 2014 m. spalio 31 d.
Agnė Dzidolikaitė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Daugiamačių skalių uždavinių multimodalumas ir globalusis optimizavimas.
Vadovasprof. dr. Julius Žilinskas.
Nuo 2015 m. spalio 12 d. iki 2016 m. spalio 11 d.  akademinės atostogos.
Atleista 2016 m. rugpjūčio 31 d.
Deividas Eringis (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Požymių sistemų analizė ištisinei šnekai atpažinti.
Vadovasdr. Gintautas Tamulevičius.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Tatjana Liogienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Žmogaus šnekos emocijų analizė ir atpažinimas.
Vadovasdr. Gintautas Tamulevičius.
Doktorantūrą baigė 2016 m. rugsėjo 30 d.
2017 m. rugsėjo 28 d. apgynė disertaciją ,,Hierarchinis šnekos emocijų klasifikavimas". 
Martynas Sabaliauskas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Trimačių organinės prigimties objektų skaitmeninių modelių projektavimo į plokštumą tyrimas.
Doktorantūrą baigė 2016 m. rugsėjo 30 d.
Evaldas Žulkas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Išmaniųjų elektroninių paslaugų sistemų tyrimas žmogaus aplinkoje.
Vadovėprof. dr. Dalė Dzemydienė, konsultantė – doc. dr. Eleonora Guseinovienė.
Doktorantūrą baigė 2016 m. rugsėjo 30 d.
Įstoję 2011 m.
Gediminas Bazilevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Virtualios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įmonės realizavimo technologinės problemos.
Vadovasdr. Virginijus Marcinkevičius, konsultantas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2016 m. rugsėjo 30 d.
Vytautas Jančauskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Algoritmų, skirtų neiškiliems daugiakriteriniams uždaviniams, efektyvumo tyrimas.
Vadovasprof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
Doktorantūrą baigė 2015 m. rugsėjo 30 d.
Mindaugas Kurmis (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kintančios topologijos dalykinės srities įvairialypių paslaugų teikimo metodai ir taikymas komunikaciniuose tinkluose.
Vadovėprof. dr. Dalė Dzemydienė.
Doktorantūrą baigė 2015 m. rugsėjo 30 d.
Arūnas Miliauskas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Intelektualiųjų verslo komponentų projektavimas ir integravimas elektroninių paslaugų architektūroje.
Vadovėprof. dr. Dalė Dzemydienė.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Kotryna Paulauskienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dimensijų mažinimo algoritmų adaptavimas didelių apimčių duomenims vizualizuoti.
Vadovė – doc. dr. Olga Kurasova.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Tomas Pranckevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Nutolusių kompiuterinių išteklių technologijos poveikio vizualizavimo ir klasifikavimo algoritmams tyrimas.
Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.  akdeminės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2016 m. rugsėjo 30 d.
Įstoję 2010 m.
Nerijus Galiauskas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Optimizavimo uždavinių sprendimas kompiuterių tinkle.
Vadovasdr. Julius Žilinskas.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Aurimas Paulius Girčys (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Efektyvūs įrodymo metodai žinių logikoms.
Vadovasdoc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Gediminas Gricius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Daugelio agentų sąveikos metodų išvystymas elektroninės sveikatos srityje.
Vadovėprof. dr. Dalė Dzemydienė.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Eglė Jasutė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Konstruktyvistinės geometrijos kompiuterinis įrodymų modelis.
Vadovėprof. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Marius Kaziliūnas (informatikos inžinerijos, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kompiuterinių servisinių sistemų architektūrų tyrimas ir konstravimas.
Vadovasprof. dr. Albertas Čaplinskas.
Atleistas 2011 m. spalio 31 d.
Jurij Kuznecov (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Nuotolinio mokymo valdymo sistemos kūrimas karkasinių struktūrų pagrindu.
Vadovasprof. habil. dr. Algis Garliauskas.
Nuo 2011 m. lapkričio 4 d. iki 2012 m. lapkričio 3 d.  akademinės atostogos.
Atleistas 2012 m. rugsėjo 30 d.
Karolis Mikėnas (informatikos inžinerijos, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Mobiliųjų ryšių parametrų matavimas ir analizė duomenų tyrybos metodais.
Vadovasprof. habil. dr. Algimantas Kajackas, konsultantas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2015 m. rugsėjo 30 d.
Jolanta Miliauskaitė (informatikos inžinerijos, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Programų paslaugų kompozicijų inžinerijos metodų analizė ir tobulinimas.
Vadovasprof. dr. Albertas Čaplinskas.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Vladislav Pnevski (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kalbos atpažinimas nepalankioje atpažinimui aplinkoje.
Vadovasprof. habil. dr. Laimutis Telksnys
Atleistas 2013 m. lapkričio 29 d.
Aurimas Rapečka (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas.
Vadovasprof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
2015 m. rugsėjo 29 d. apgynė disertaciją Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas“.
Justas Stašionis (informatikos inžinerijos, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Funkcijų su nežinoma Lipšico konstanta optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas.
Vadovasprof. habil. dr. Jonas Mockus.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Atleistas 2014 m. gruodžio 31 d.
Pavel Stefanovič (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Saviorganizuojančių neuronoinių tinklų praplėtimų vystymas ir tyrimas.
Vadovėdr. Olga Kurasova.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Liana Stonkienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Biocheminių reakcijų matematinis modeliavimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Sandra Svanidzaitė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Programų sistemų kūrimo metodikų pritaikymas iš paslaugų komponuojamomssistemoms kurti.
Vadovasprof. dr. Albertas Čaplinskas.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Irina Vinogradova (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Nuotolinių kursų optimizavimas.
Vadovasprof. habil. dr. Jonas Mockus.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. kovo 23 d. apgynė disertaciją Nuotolinių kursų parinkimo optimizavimas“.

Įstoję 2009 m.
Gediminas Balkys (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Žymių išskyrimo problemos akies dugno vaizduose.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Darius Baronas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Biocheminių sistemų kompiuterinis modeliavimas ir optimizavimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Žilinskas, konsultantas – prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
Darius Drungilas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Adaptyvios sprendimų paramos sistemos vystymas socialinės e. rūpybos dalykinėje srityje.
Vadovė – prof. dr. Dalė Dzemydienė.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
Valerijonas Dumskis (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Pusiausvyros sąlygų modeliavimo Monte-Karlo metodu algoritmų tyrimas ir taikymas.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. balandžio 25 d. apgynė disertaciją Stochastinės pusiausvyros paieškos metodų tyrimas ir taikymas“.
Haroldas Giedra (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Efektyvūs įrodymo metodai žinių logikoms, pagrįstoms idealaus žinojimo logika.
Vadovas – doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. gruodžio 22 d. apgynė disertaciją Įrodymų sistema koreliatyvių žinių logikai“.
Anita Juškevičienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Antrosios kartos saityno technologijų naudojimo mokymui tyrimas.
Vadovė – prof. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. balandžio 23 d. apgynė disertaciją Antrosios kartos saityno priemonės mokymuisi“.
Igor Katin (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Pusiausvyros sąlygų modeliavimas finansų rinkos kontekste: tyrimas ir realizacija interneto aplinkoje.
Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Mockus.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. gegužės 28 d. apgynė disertaciją Akcijų biržos modelio sudarymas ir tyrimas“.
Joana Katina (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Stochastinio dinaminio programavimo algoritmai makroekonominiams tyrimams.
Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Mockus.
2010 m. rugsėjo 15 d. pervesta į neakivaizdinę doktorantūrą.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
2015 m. rugsėjo 7 d. apgynė disertaciją Prognozavimo problemų tyrimas virtualioje akcijų biržoje“.
Algirdas Lančinskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas.
Vadovas – dr. Julius Žilinskas.
Atleistas 2013 m. liepos 31 d.
2013 m. birželio 11 d. apgynė disertaciją Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas“.  
Mažvydas Mackevičius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kompiuterinis cheminės sintezės procesų modeliavimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2013 m. rugsėjo 17 d. apgynė disertaciją Cheminių sintezių prie aukštų temperatūrų modeliavimas“.
Robertas Mažeika (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Judrių objektų pavojaus signalų atpažinimo tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
Olegas Niakšu (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Duomenų tyrybos metodai medicininėse informacinėse sistemose.
Vadovė – dr. Olga Kurasova.
2010 m. rugsėjo 15 d. pervestas į dieninė doktorantūrą.
Nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
Gražina Pyž (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė.
Vadovas – doc. dr. Vytautas Slivinskas, konsultantė – doc. dr. Virginija Šimonytė.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2013 m. lapkričio 19 d. apgynė disertaciją „Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė“.
Jūratė Urbonienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Adaptyviųjų algoritmavimo priemonių projektavimas.
Vadovė – prof. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. birželio 13 d. apgynė disertaciją „Adaptyviųjų programavimo mokymo priemonių projektavimas“.
Ingrida Vaičiulytė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Monte-Karlo Markovo grandžių tyrimas ir taikymas.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. kovo 3 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė  2014 m. kovo 3 d.
2014 m. lapkričio 26 d. apgynė disertaciją „Markovo grandinės Monte-Karlo metodo tyrimas ir taikymas“.
Gintaras Vaira (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Hibridiniai optimizavimo metodai krovinių gabenimo uždaviniams spręsti.
Vadovė – dr. Olga Kurasova.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
Įstoję 2008 m.
Ramūnas Dzindalieta (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Žiniomis grindžiamos dinaminių objektų būklės vertinimo sistemos projektavimo metodai taikant mobiliąsias technologijas.
Vadovė – prof. dr. Dalė Dzemydienė.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Liudvikas Kaklauskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Fraktalinių procesų kompiuterių tinkluose stebėsenos ir valdymo metodų tyrimas. 
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Atleistas 2012 m. liepos 31 d. 
Ramūnas Kraujutis (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Optimalaus maršruto paieška geografinėse informacinėse sistemose.
Vadovas – dr. Julius Žilinskas.
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.  akademinės atostogos.
Atleistas  2012 m. birželio 29 d.
Mindaugas Liogys (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Šakų ir rėžių idėja bei statistiniais daugiakriterinių funcijų modeliais pagrįstų globalinės  optimizacijos algoritmų tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
2010 m. kovo 1 d. pervestas į neakivaizdinę doktorantūrą.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
2013 m. rugsėjo 27 d. apgynė disertaciją Darbų grafikų sveikatos priežiūros įstaigose optimizavimas“.
Gintarė Kučiauskienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Signalų spektro įvertinimo analizė ir kokybės pagerinimas. 
Vadovas – prof. habil. dr. Kazys Kazlauskas.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Julija Pragarauskaitė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dažnų sekų modelių sudarymas ir analizė.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
2013 m. birželio 27 d. apgynė disertaciją Dažnų sekų analizė sprendimų priėmimui labai didelėse duomenų bazėse“.
Saulius Preidys (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Nuotolinio mokymo duomenų gavyba. 
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
2009 m. lapkričio 12 d. pervestas į dieninę doktorantūrą.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
2012 m. gruodžio 19 d. apgynė disertaciją Duomenų tyrybos metodų taikymas suasmeninto elektroninio mokymo aplinkose“.
Živilė Ringelienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Nepriklausomas nuo kalbėtojo lietuvių šnekos atpažinimas
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Laura Ringienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Radialinių bazinių funkcijų neuroninių tinklų taikymas daugiamačiams duomenims vizualizuoti
Vadovas – prof. habil. dr. G. Dzemyda.
Nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. rugsėjo 5 d. apgynė disertaciją Hibridinis neuroninis tinklas daugiamačiams duomenims vizualizuoti“.
Tadas Ringys (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Lietuvių kalbos balsių natūralaus skambėjimo formantinės sintezės modelio sukūrimas.
Vadovas – doc. dr. Vytautas Slivinskas.
Nuo 2011 m. spalio 17 d. iki 2012 m. spalio 16 d.  akademinės atostogos.
Atleistas 2012 m. ruppiūčio 31 d.
Loreta Savulionienė (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Susietumo taisyklių paieška didelėse duomenų bazėse.
Vadovas – prof. habil. dr.  Leonidas Sakalauskas.
Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. gegužės 12 d. apgynė disertaciją Susietumo taisyklių paieška didelėse duomenų bazėse“.
Silvija Sėrikovienė (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Mokymosi veiklų modeliavimas ir optimizavimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Mockus.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Bronius Skūpas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Automatinis programavimo uždavinių sprendimų (programų ir algoritmų) testavimas
Vadovė – prof. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Marius Šaučiūnas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Automatinio sutarčių sudarymo tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos tiekėjo paslaugų interneto aplinkoje metodų tyrimas ir tobulinimas.
Vadovas – prof. dr. Albertas Čaplinskas.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Inga Žilinskienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Matematikos mokymosi veiklų tyrimas.
Vadovė – prof. dr. Valentina Dagienė.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2013 m. gruodžio 18 d. apgynė disertaciją „Adaptyvus nuotolinio mokymosi kurso personalizavimo metodas“.
Įstoję 2007 m.
Sigitas Būda (informatika, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Įsilaužimų į kompiuterines sistemas atpažinimas - klasifikavimo metodų sintezė.
Vadovas – prof. habil. dr. Šarūnas Raudys.
Nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 27 d.  akademinės atostogos.
Atleistas 2010 m. gegužės 3 d.
Dalia Čeikauskaitė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Duomenų vizualizavimo metodų, grindžiamų moderniomis internetinėmis technologijomis, kūrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Atleista 2009 m. sausio 31 d.
Dominyka Idzelytė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Elektroninės komercijos imitavimo sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymas nuotolinėse studijose.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Atleista 2008 m. balandžio 9 d.
Aleksandr Igumenov (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir GRID technologijas.
Vadovas – dr. Julius Žilinskas.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
Svetlana Kubilinskienė (informatikos inžinerija, neakivaizdinė, pervesta į dieninę)
Mokslinio darbo tema: Mokymosi veiklų sąveikumo standartizavimas.
Vadovė – prof. dr. Valentina Dagienė.
2009 m. spalio 15 d. pervesta į dieninę doktorantūrą.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
Rasa Lileikytė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Šnekos signalų atpažinimo požymių kokybės tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
2008 m. spalio 30 d. pakeista studijų kryptis - iš informatikos pervesta į informatikos inžinerijos kryptį.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
2012 m. vasario 28 d. apgynė disertaciją „Šnekos atpažinimo požymių kokybės vertinimas“.
Dainius Savulionis (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Nuo 2008 m. rugsėjo 5 d. iki 2009 m. rugsėjo 4 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2010 m. rugsėjo 10 d.
Ana Ušparienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Finansų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
Žilvinas Vaira (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Aspektiniai informacinių sistemų projektavimo metodai.
Vadovas – prof. dr. Albertas Čaplinskas.
2008 m. lapkričio 4 d. pervestas į dieninę doktorantūrą.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
Rita Verbiejūtė (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Multimedija elektroniniuose matematikos vadovėliuose.
Vadovė – doc. dr. Joana Lipeikienė.
Atleista 2008 m. kovo 13 d.
Lina Zajančkauskienė (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Programinės įrangos kurtiesiems ir neprigirdintiems lokalizavimas.
Vadovė – prof. dr. Valentina Dagienė.
Nuo 2008 m. rugsėjo 5 d. iki 2009 m. rugsėjo 4 d. akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Įstoję 2006 m.
Ernestas Filatovas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas naudojant lygiagrečius skaičiavimus.
Vadovė – dr. Olga Kurasova.
Doktorantūrą baigė 2011 m. kovo 31 d.
Mindaugas Greibus (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Šnekos signalų segmentų atpažinimo rišlioje kalboje tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
2008 m. spalio 30 d. pakeista studijų kryptis - iš informatikos pervestas į informatikos inžinerijos kryptį.
2008 m. lapkričio 4 d. iš neakivaizdinės doktorantūros pervestas į dieninę.
Nuo 2009 m. rugsėjo 21 d. iš dieninės doktorantūros pervestas į neakivaizdinę.
Nuo 2009 m. rugsėjo 23 d. iki 2010 m. rugsėjo 22 d.  akademinės atostogos.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
Rasa Karbauskaitė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Netradiciniai daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2010 m. rugsėjo 30 d.
Jonas Romualdas Kizlaitis (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Medicininių duomenų saugojimo ir apdorojimo problemos.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Nuo 2007 m. rugsėjo 12 d. iki 2008 m. rugsėjo 11 d. akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
Alma Molytė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Faktorių svorių įtaka klasifikuojant ir vizualizuojant daugiamačius duomenis.
Vadovė – dr. Olga Kurasova.
2008 m. lapkričio 4 d. iš neakivaizdinės doktorantūros pervestas į dieninę.
Doktorantūrą baigė 2011 m. kovo 31 d.
2011 m. birželio 29 d. apgynė disertaciją Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė“.  
Lina Paškevičiūtė (informatika, dieninė)
Doktorantūrą baigė 2009 m. rugsėjo 30 d.)
Mokslinio darbo tema: Verslo sistemų programinės įrangos reikalavimų formulavimo metodiniai klausimai.
Vadovas – prof. dr. Albertas Čaplinskas.
Nuo 2008 m. gegužės 1 d. pervesta į dieninę.
Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. akademinėse atostogose.
Atleista 2009 m. rugsėjo 30 d.
Remigijus Paulavičius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Globalioji optimizacija su simpleksiniais posričiais.
Vadovas – dr. Julius Žilinskas.
Doktorantūrą baigė 2010 m. rugsėjo 30 d.
2010 m. rugsėjo 29 d. apgynė disertaciją Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais“.
Vytautas Putna (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Skaitmeninių vaizdų elementų analizė ir tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Vydūnas Šaltenis.
Atleistas 2008 m. birželio 2 d.
Jūratė Skūpienė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Algoritmų vertinimas remiantis automatizuota juos realizuojančių programų analize.
Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
Doktorantūrą baigė 2010 m. rugsėjo 30 d.
2010 m. lapkričio 10 d., apgynė disertaciją Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos olimpiadose.
Įstoję 2005 m.
Lina Bagušytė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Komponentinis organizacijų integruotų informacinių sistemų projektavimas.
Vadovė – dr. Audronė Lupeikienė.
Nuo 2009 m. vasario 2 d. iki 2010 m. vasario 1 d. akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2010 m. rugsėjo 30 d.
Sergėjus Ivanikovas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Lygiagrečių skaičiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2009 m. rugsėjo 30 d.
Tatjana Jevsikova (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Internetinės programinės įrangos lokalizavimas.
Vadovė – doc. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2009 m. rugsėjo 30 d.
2009 m. gruodžio 28 d., apgynė disertaciją Internetinės programinės įrangos lokalizavimas.
Lina Tankelevičienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Žiniomis grindžiamos nuotolinio mokymo(si) aplinkos projektavimo metodai.
Vadovė – doc.  dr. Dalė Dzemydienė.
Doktorantūrą baigė 2009 m. rugsėjo 30 d.
Povilas Treigys (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Požymių išskyrimo vaizdų analizėje tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2009 m. rugsėjo 30 d.
Kęstutis Žilinskas (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Monte-Karlo metodo taikymas stochastiniame tiesiniame programavime.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Atleistas 2007 m. gruodžio 31 d.
2007 m. gruodžio 21 d. apgynė disertaciją  Stochastinio tiesinio programavimo Monte Karlo metodu tyrimas.
Įstoję 2004 m.
Jolita Bernatavičienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Daugiamačių duomenų vizualizavimo kokybės optimizavimo strategijų kūrimas ir tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemydakonsultantas – prof. habil. dr. Vydūnas Šaltenis.
Atleista 2008 m. birželio 30 d.
2008 m. birželio 20 d. apgynė disertaciją Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas.
Juozas Kamarauskas (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Asmens atpažinimas pagal balsą.
Vadovas – doc. dr. Anatanas Lipeika.
Doktorantūrą baigė 2008 m. rugsėjo 30 d.
2009 m. gegužės 27 d. apgynė disertaciją Asmens atpažinimas pagal balsą“.
Denis Kočetkov (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Roboto navigacijos sistemos tyrimai dirbtinių neuroninių tinklų pagrindu.
Vadovas – prof. habil. dr. Algis Garliauskas.
Nuo 2006 m. rugsėjo 25 d. iki 2007 m. rugsėjo 24 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2008 m. rugsėjo 24 d.
Liudas Leonas (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Puslaidininkinių prietaisų savaiminio formavimosi technologinių procesų modeliavimo tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
Nuo 2006 m. rugsėjo 28 d. iki 2007 m. rugsėjo 27 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2008 m. birželio 2 d.
Lina Pupeikienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Optimizavimo metodų interneto aplinkoje tyrimas ir taikymas tvarkaraščių tipo uždaviniuose.
Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Mockus.
Doktorantūrą baigė 2008 m. rugsėjo 30 d.
Donatas Saulevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Savaimingai besiformuojančių puslaidininkinių prietaisų atpažinimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
Doktorantūrą baigė 2008 m. rugsėjo 30 d.
2009 m. birželio 15 d. apgynė disertaciją Savaimingai besiformuojančių puslaidininkių elementų atpažinimas.
Aušra Vargonaitė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Didelių daugiamačių duomenų masyvų vizualizacija dvimačių skalių metodais.
Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
Atleista 2007 m. rugsėjo 27 d.
Įstoję 2003 m.
Vaida Bartkutė (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Pozicinių statistikų taikymas optimalumo analizei ekstremumo paieškos algoritmuose.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
Rita Gaidukevičienė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Optimizaciniai tvarkaraščių modelių interneto aplinkoje tyrimas ir taikymas mokyklose.
Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Mockus.
Nuo 2005 m. rugsėjo 26 d. iki 2006 m. rugsėjo 25 d. akademinėse atostogose.
Atleista 2006 m. rugsėjo 25 d.
Audrius Kabašinskas (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Finansų rinkų portfelių statistinio modeliavimo bei optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
2008 m. sausio 10 d. apgynė disertaciją Finansinių rinkų statistinė analizė ir statistinio modeliavimo metodai.
Jevgenij Kurilov (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Virtualių mokymosi aplinkų tyrimas ir taikymas specialiajam ugdymui.
Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Mockus, konsultantė – doc. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
Sigita Laurinčiukaitė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kalbos atpažinimo modeliavimas.
Vadovas – doc. dr. Antanas Lipeika.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
2008 m. birželio 17 d. apgynė disertaciją Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas.
Virginijus Marcinkevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Neuro-technologijos ir sudėtingi optimizavimo uždaviniai.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
Viktor Medvedev (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
Vladislav Ošmianskij (informatikos inžinerija, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Aspektinio projektavimo metodai informacinių sistemų inžinerijoje.
Vadovas – prof.  dr. Albertas Čaplinskas.
Atleistas 2005 m. rugsėjo 30 d.
Židrina Pabarškaitė (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dirbtinių neuroninių tinklų taikymas tinklapių naršymo modeliams analizuoti.
Vadovas – prof. habil. dr. Šarūnas Raudys.
Nuo 2006 m. spalio 2 d. iki 2007 m. spalio 1 d. akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2008 m. rugsėjo 30 d.
Gintautas Tamulevičius (informatikos inžinerija, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Atskirai sakomų žodžių atpažinimo sistemų kūrimas.
Vadovas – doc. dr. Antanas Lipeika.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
2008 m. birželio 19 d. apgynė disertaciją Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas.
Įstoję 2002 m.
Donatas Bakšys (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Nuo 2005 m. rugsėjo 26 d. iki 2006 m. rugsėjo 1 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2007 m. birželio 30 d.
Donatas Čiukšys (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Informacinių sistemų inžinerijos metodai, grindžiami formaliųjų ontologijų panaudojimu.
Vadovas – prof. dr. Albertas Čaplinskas.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
Gražvydas Felinskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Euristinių optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas tvarkaraščių optimizavimui.
Vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
Jelena Gasperovič (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Specifikavimo kalbų kokybės analizės metodai.
Vadovas – prof. dr. Albertas Čaplinskas.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
2007 m. vasario 22 d. apgynė disertaciją „Specifikavimo kalbų funkcionalumo įvertinimas“.
Vaidas Giedrimas (informatika, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Generavimo metodų panaudojimas komponentinėse programų sistemose.
Vadovė – dr. Audronė Lupeikienė, konsultantė – doc. dr. Aida Pliuškevičienė.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
2010 m. gegužės 5 d. apgynė disertaciją „Komponentinių programų sistemų generavimo metodas“.
Rimgaudas Laucius (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Programinės įrangos internacionalizavimo problemų tyrimai.
Vadovė – doc. dr. Valentina Dagienė.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
2007 m. rugsėjo 21 d. apgynė disertaciją „Kompiliatorių internacionalizacija“.
Tomas Lygutas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Lietuvių kalbos atskirai sakomų žodžių atpažinimas naudojant paslėptų Markovo modelių teoriją.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
Giedrius Misiukas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dirbtinių neuroninių tinklų mokymo gerinimas struktūrizuojant požymių priklausomybę.
Vadovas – prof. habil. dr. Šarūnas Raudys.
Atleistas 2005 m. lapkričio 10 d.
Gediminas Navickas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Lietuvių kalbos signalų atpažinimas naudojant kalbančiųjų artikuliacinio trakto judėjimo vaizdus.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
Mantas Skripkauskas (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Lietuvių kalbos signalų požymių atpažinimo automatizavimui tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
Romanas Tumasonis (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dažnų sekų paieška didelėse duomenų bazėse.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
2007 m. birželio 29 d. apgynė disertaciją  Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose“.
Svajonė Vošterienė Bekešienė (informatika, neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Lygiagrečiųjų skaičiavimų architektūros optimizavimas sprogstamųjų medžiagų savybėms tirti.
Vadovas – doc. dr. Vytautas Kleiza, konsultantas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
Nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2007 m. rugsėjo 11 d.  akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
Įstoję 2001 m.
Olga Kurasova (informatika, dieninė)
Mokslinio darbo tema: Optimalūs sprendimai nekontroliuojamo mokymo neuroniniuose tinkluose.
Vadovas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.
2005 m. gegužės 16 d. apgynė disertaciją „Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tinklus (SOM)“.
 
 

Atnaujinta 2018 m. kovo 26 d.

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018