VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

Bėga dienos, palikdamos pėdsakus žmogaus, visuomenės,
kartais – valstybės ar net pasaulio – gyvenime.
O jų atspindžiai lieka nuotraukose ...

Akademikas Jonas KUBILIUS
1921–2011

Prabėgusių dienų atspindžai

Paspaudę pelės rodyklę ant dominančios nuotraukos matysite ją didesnę
Gimtasis namas
Šiame name 1921 m. liepos 27 d. gimė Jonas Kubilius


 Su tėvais, 1931
Su tėvais (iš kairės): brolis Antanas, mama Petronėlė, brolis Bronius,
tėtė Petras, Jonas Kulilius, 1931 m.
Pradžios mokykla, 1931
Rutkiškių pradžios mokykla.
J. Kubilius – pirmoje eilėje antras iš dešinės,
1931 m.
Progimnazija, 1932
Eržvilko progimnazijos II klasė su auklėtoju S. Lipniūnu.
J. Kubilius – pirmoje eilėje pirmas iš kairės,
1932 m.
Raseinų gimnazija, 1940
Raseinių gimnazijos VI klasė su auklėtoja Graužiniene.  
J. Kubilius pirmoje eilėje pirmas iš dešinės,
1938 m.
Ateitininkai, 1940
Raseinių gimnazijos 7 ir 8 klasės ateitininkai.
J. Kubilius pirmoje eilėje antras iš dešinės,
1940 m.
Su atestatais, 1940
Tiek mokinių gavo brandos atestatus. Pirmoje eilėje – J. Kubilius,
S. Daktaravičius. Antroje eilėje – S. Čepas, A. Latvys, G. Abramčikas, M. Grabauskaitė, klasės auklėtojas S. Lipniūnas, A. Gulbinaitė,
B. Kriščiūnas, V. Pratapaitė, A. Selvanas, 1940 m. birželio 15 d.
JK fuksas, 1940
Jonas Kubilius –
Vilniaus universiteto I kurso studentas,
1940 m.
JK pareng.kursų dir., 1947
Jonas Kubilius – Parengiamųjų kursų
prie Vilniaus universiteto
direktorius,
1947 m.
Pirmosios olimpiados prizininkai, 1952
Pirmosios Lietuvos jaunųjų matematikų olimpiados prizininkai.
J. Kubilius sėdi penktas iš kairės, 1952 m.
Paskaitoje,1957
Prof. Jonas Kulilius paskaitoje,
1957 m.
JK sektoriaus vad. 1957
Dr. Jonas Kubilius – Fizikos ir matematikos instituto
Matematikos sektoriaus vadovas 
(apie 1957 m.)
Su Indira Gandi, 1975
Su Indijos premjere Indira Gandi Delyje,
1975 m.

2-osios Vilniaus konf. prezidiumas, 1977
Prof. J. Kulilius pirmininkauja 2-osios Vilniaus konferencijos tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais
atidarymo posėdžiui,
1977 m.


TTST katedra, 1978
VU Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros darbuotojai:
pirmoje eilėje – V. Verikaitė, V. Statulevičius, J. Kubilius,
Vyg. Paulauskas, K. Giedrytė; antroje eilėje – M. Maknys, E. Stankus,
E. Manstavičius, R. Uždavinys, H. Jasiūnas, H. Markšaitis, R. Lapinskas;
trečioje eilėje – A. Račkauskas, G. Misevičius, Z. Kryžius, F. Mišeikis,
A. Mačiulis, A. Matuliauskas, 1978 m.
VU-400. Memorialo pagerbimas, 1979
Vilniaus universitetui – 400 metų minėjimas.
Didžiojo kiemo memorialo pagerbimas. Dalyvių priekyje – VU Rektorius J. Kubilius, 1979 m.
VU-400. Svečiai prie memorialo, 1979
Vilniaus universitetui – 400 metų minėjimas.
Iškilmių dalyviai prie paminklinių lentų.
Pirmas iš dešinės – J. Kubilius, 1979 m.
VU-400. Svečiai Sarbievijaus kiemelyje, 1979
Vilniaus universitetui – 400 metų minėjimas.
Sarbievijaus kieme lankosi daug svečių. 
Tarp jų ir TSRS Mokslų akademijos prezidentas A. Aleksandrovas,
1979 m.
JK su skeptru, 1979
Vilniaus universitetui – 400 metų minėjimas.
Vilniaus universiteto rektorius (1958–1991)
akad. J. Kulilius su dekanų padovanotu valdžios simboliu – skeptru, 1979 m.
JK su A. Kolmogorovu, 1981
3-čioji Vilniaus konferencija tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais.
Prof. J. Kubilius su TSRS MA akademiku A. Kolmogorovu,
1981 m.
Vk-3 su Kęstučiu, 1981
3-čioji Vilniaus konferencija tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais. Prof. J. Kubilius (dešinėje) kalbasi su kijeviečiu Anisimovu; centre – dr. Kęstutis Kubilius, 1981 m.
Vk-4 prezidiumas, 1985
Prof. J. Kubilius kalba 4-osios Vilniaus konferencijos
tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais
atidarymo posėdyje,
1985 m.
Su Vk-4 dalyviais, 1985
4-osios Vilniaus konferencijos tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais dalyviai, centre – J. Kubilius, jam iš dešinės prof. L. Lorč (Lorch) iš Kanados, pirmas iš dešinės – V. Statulevičius,
1985 m.
LMD XXIX  konf. dalyviai, 1988
Lietuvos matematikų draugijos XXIX konferencijos Kaune dalyviai.
J. Kubilius  pirmoje eilėje penktas iš dešinės,
1988 m.
LMD XXIX konf. su bendražygiais, 1988
Lietuvos matematikų draugijos XXIX konferencija.
J. Kubilius (šeštas iš dešinės) su artimiausiais bendražygiais,
1988 m.
Konf. Budapešte, 1989
Tarptautinė konferencija Budapešte: pirmoje eilėje (iš dešinės) –
J. Kubilius, E. Manstavičius ir kt.,
1989 m.

Su Brazauskais, 1993

Pas Kubilius svečiuojasi Prezidentas Algirdas Brazauskas: (iš kairės) – duktė Birutė Kubiliūtė, J. Kubilius, prieš jį vaikaitis Jonas Kubilius jaun.,
A. Brazauskas, Julija Brazauskienė, vaikaitė Eglė Kubiliūtė, žmona Valerija Kubilienė, marti Milda Kubilienė, brolis Vytautas Kubilius, 1993 m.
Vk-7. Su V.Adamkumi, 1989
Prieš 7-osios Vilniaus konferencijos tikimybių teorijos ir matematinės ststistikos klausimais atidarymą VGTU (iš kairės): B. Grigelionis,
J. Kubilius, Lietuvos Prezidentas V. Adamkus, V. Statulevičius,
1998 m.
Disertacijos gynimo komisija, 1998
Daktaro disertacijos gynimo komiteto posėdis (iš kairės): A. Bikelis,
L. Saulis, Vyg. Paulauskas, V. Statulevičius, B. Grigelionis,
A. Račkauskas, J. Kubilius,
1998 m.
JK Aukštadvaryje, 1998
J. Kubiliaus atokvėpio minutė
prie Aukštadvario, 1998 m.
JK bibliotekoje
J. Kubilius naujų mokslinių knygų parodoje,
1998 m.
JK sveikina VS, 1999
Akad. Jonas Kubilius sveikna savo buvusį mokinį ir pasekėją akad. Vytautą Statulevičių 70-mečio proga,
1999 m.
TTST katedra muziejuje, 2000
VU Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros darbuotojai
Matematikų muziejuje,
2000 m.
JK jubiliejinės konf. dalyviai, 2001
3-osios tarptautinės analizinės ir tikimybinės skaičių teorijos
konferencijos, skirtos J. Kubiliaus jubiliejui, Palangoje dalyviai.
J. Kubilius – pirmoje eilėje septintas iš kairės,
2001 m.
JK jubiliejinės konf. darbai, 2001
3-osios tarptautinės analizinės ir tikimybinės
skaičių teorijos konferencijos,
skirtos J. Kubiliaus jubiliejui, darbai,
2001 m.
80-mečio iškilmės šv. Jonų ba-nyčioje, 2001
Jau 80-metis. Iškilmės šv. Jonų bažnyčioje (pirmoje eilėje iš kairės):
Benediktas Juodka, Jonas Kubilius, Valerija Kubilienė,
Alma Adamkienė, Valdas Adamkus, 2001 m.
Auksinės vestuvės, 2001
Valerijos ir Jono Kubilių „auksinės“ vestuvės,
2001 m. rugpjūčio 15 d.

Kubilių šeima, 2001
Kubilių šeima prie savo namo. Pirmoje eilėje – Valerija Kubilienė ir Jonas Kubilius; antroje eilėje – sūnus Kęstutis Kubilius, vaikaitė Eglė Kubiliūtė, duktė Birutė Petrauskienė; trečioje eilėje – marti Milda Kubilienė, vaikaitis Jonas Kubilius jaun., 2001 m.
LMD valdyba Matematikų muziejuje, 2001
Lietuvos matematikų draugijos valdyba Matematikų muziejuje.
J. Kubilius – pirmoje eilėje trečias iš kairės,
2001 m.


Paskaita MII, 2002
Paskaita Matematikos ir informatikos institute. Pirmoje eilėje klausytojai (iš kairės): V. Statulevičius, D. Surgailis, M. Sapagovas, J. Kubilius, 2002 m.
LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų sk. nariai, 2003
Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos
mokslų skyriaus nariai. J. Kubilius – pirmoje eilėje trečias iš kairės,
2003 m.
LMD XLV konf. dalyviai, 2004
Lietuvos matematikų draugijos XLV koncerencijos Kaune dalyviai.
J. Kubilius – pirmoje eilėje penktas iš kairės,
2004 m.

Vk-9 prezidiumas, 2006
9-osios Vilniaus konferencijos tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais atidarymas (iš kairės). G. Dzemyda,
R. Ginevičius, Vyg. Paulauskas, P. Jagers, J. Kubilius,
2006 m.
J.Kubilius sveikina Vk-9 dalyvius, 2006
9-osios Vilniaus konferencijos tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais atidarymas.
Konferencijos dalyvius sveikina J. Kubilius,
2006 m.
Vk-9. JK diskutuoja su E.Kovalevskaja, 2006
9-oji Vilniaus konferencija tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais. Pertraukos metu J. Kubilius (kairėje)
diskutuoja su minskiete E. Kovalevskaja,
2006 m.
LMR vyr. redaktorius JK ir sekretorius EG., 2006
Ilgamaetis žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys“ redaktorių
tarybos narys ir vyr. redaktorius J. Kubilius
su redkolegijos sekretoriumi E. Gečiausku,
2006 m.
MII-50. Su J.Požela, 2006
Matematikos ir informatikos instituto 50-mečio minėjimo
iškilmėse susitiko (iš kairės)
F. Ivanauskas, J. Požela ir J. Kubilius,
2006 m.
Seminare MII, 2008
Seminare.
J. Kubilius – pirmoje eilėje pirmas iš kairės,
2008 m.

Prof. Zigmo Žemaičio 125-ųjų metinių minėjime, 2009
Prof. Zigmo Žemaičio 125-ųjų metinių minėjime. Iš kairės:
F. Ivanauskas, J. Kubilius, Č. Juršėnas, J. Vaitkus,
Mokslinės bibliotekos direktorė Kerienė,
2009 m.
Akad. J.Kubilius, 2010
Akademikas Jonas Kubilius,
2010 m.

Akad. J.Kubiliaus parašytos knygos, 2009
Tai – toli gražu ne visos J. Kubiliaus
parašytos ar redaguotos knygos,
2010 m.
Vk-10 sekcijos posėdyje, 2010
J. Kubilius 10-osios Vilniaus konferencijos tikimybių teorijos ir
matematinės statistikos klausimais
sekcijos posėdyje,
2010 m.

Vk-10. Susitikimas kuluaruose, 2010
10-oji Vilniaus konferencija tikimybių teorijos ir
matematinės statistikos klausimais. Susitikimas kuluaruose.
J. Kubilius – pirmas iš dešinės, viduryje – Kolorado (Colorado) universiteto prof. P. Elijot (P.D.T.A. Ellliott),
2010 m.
Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018