VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS » DOKTORANTŪRA » Doktorantų temos: Matematika 01P

<-- Į PRADŽIĄ

                                                                                                                                                                                     
Matematikos ir informatikos instituto
matematikos (01 P) krypties doktorantų
S Ą R A Š A S

Įstojo 2015 m.
Rūta Užupytė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Sudėtingų sistemų ir duomenų struktūrų statistinė analizė.
Vadovasdoc. dr. Marijus Radavičius.
Nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. spalio 30 d.  akademinėse atostogose.

Įstojo 2014 m.
Vygantas Butkus (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Latentinių struktūrų modeliavimas ir identifikavimas.
Vadovasdoc. dr. Marijus Radavičius.
Nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.  akademinėse atostogose.
Atleistas 2018 m. kovo 31 d.
Lina Dreižienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Erdvinių Gauso duomenų klasifikavimo rizika ir jos įvertiniai.
Vadovas – prof. dr. K. Dučinskas, konsultantas – doc. dr. Marijus Radavičius.
Monika Lapėnaitė-Gedvilė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Diskrečiųjų struktūrų statistinės analizės metodai ir jų taikymai.
Vadovasdoc. dr. Marijus Radavičius.
Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. spalio 29 d.  akademinėse atostogose.

Įstojo 2013 m.
Šarūnas Dirmeikis (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Netiesiniai operatoriai šiurkščiųjų funkcijų erdvėse.
Vadovashabil. dr. Rimas Norvaiša.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
Šarūnas Germanas (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Genetinių duomenų matematinis modeliavimas.
Vadovė – dr. Audronė Jakaitienė.
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.   akademinėse atostogose
Ieva Grublytė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Finansinių laiko eilučių modeliavimas.
Vadovasprof. habil. dr Donatas Surgailis, konsultantas – prof. dr. Paul Doukhan.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.
2017 m. spalio 20 d. apgynė disertaciją ,,Netiesiniai ilgos atminties modeliai".
Vytautė Pilipauskaitė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Laiko eilučių erdvinis ir laikinis agregavimas.
Vadovasprof. habil. dr Donatas Surgailis, konsultantė – prof. dr. Anne Philippe.
Doktorantūrą baigė 2017 m. rugsėjo 30 d.

Įstojo 2012 m.
Tomas Rudys (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Baigtinės populiacijos parametrų vertinimas mažo imties dydžio srityse.
Vadovas – doc. dr. Danutė Krapavickaitė, konsultantas – prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius.
Nuo 2015 m. spalio 12 d. iki 2016 m. spalio 11 d.   akademinėse atostogose.
Atleistas 2016 m. birželio 30 d.
Andrius Škarnulis (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Finansinės laiko eilutės ir jų statistinės išvados.
Vadovas – prof. habil. dr. Donatas Surgailis, konsultantas – prof. habil. dr. Remigijus Leipus.
Doktorantūrą baigė 2016 m. rugsėjo 30 d.

Įstojo 2011 m.
Raimondas Malukas (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Ribinės teoremos Gauso procesų p-tajai variacijai.
Vadovas – habil. dr. Rimas Norvaiša.
Doktorantūrą baigė 2015 m. rugsėjo 30 d.
2015 m. lapkričio 12 d. apgynė disertaciją „Ribinės teoremos Gauso procesų h-variacijai“.
Agnė Skučaitė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integralinėmis sąlygomis spektro tyrimas.
Vadovas – doc. dr. Artūras Štikonas.
Doktorantūrą baigė 2015 m. rugsėjo 30 d.
Kristina Bingelė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Stacionaraus uždavinio su taškinėmis nelokaliosiomis sąlygomis spektro tyrimas.
Vadovasdoc. dr. Artūras Štikonas.
Nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.  akademinėse atostogose. 

Įstojo 2010 m.
Aidas Balčiūnas (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dzeta funkcijų Melino transformacijos.
Vadovasprof. habil. dr.  Antanas Laurinčikas.
Doktorantūrą baigė 2014 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. spalio 28 d. apgynė disertaciją „Dirichle L funkcijų Melino transformacijos“.
Igor Saburov (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kai kurie išsigimstančių elipsinių lygčių sistemų kraštiniai uždaviniai.
Vadovasprof. dr. Stasys Rutkauskas.
Atleistas 2012 m. lapkričio 30 d.
Rokas Štrimaitis (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Neiškilų daugiakriterių optimizavimo uždavinių Pareto aibės aproksimacija.
Vadovasprof. habil. dr. Antanas Žilinskas.
Atleistas 2011 m. kovo 31 d.

Įstojo 2009 m.
Dainius Dzindzalieta (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Maksimalios nelygybės martingalams ir supermartingalams.
Vadovas – doc. dr. Saulius Norvidas.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. balandžio 30 d. apgynė disertaciją „Tiksliosios Bernulio tikimybių nelygybės“.
Jekaterina Ivašniova (dieninė)
Mokslinio darbo tema:  Kai kurių statistikų, skirtų ilgos atminties ir pasikeitimo modelių atskyrimui, tyrimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Remigijus Leipus.
Atleista 2010 m. sausio 29 d.
Laura Lukšaitė Balakauskienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kai kurie matematinės hidrodinamikos uždaviniai.
Vadovas – prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas.
Atleista 2011 m. rugpiūčio 31 d.
Santa Račkauskienė (neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Dzeta funkcijų su periodiniais koeficientais universalumas.
Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas.
Atleista 2012 m. gruodžio 31 d.

Įstojo 2008 m.
Jevgenija Pavlova (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Neniutoninių skysčių tekėjimų matematiniai modeliai.
Vadovas – prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas.
Atleista 2010 m. kovo 15 d.
Eugenijus Buivydas (neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Atsitiktinių sankirtų grafų tyrimai.
Vadovas – prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis.
Nuo 2009 m. rugsėjo 21 d. pervestas į neakivaizdinę doktorantūrą.
Nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. iki 2010 m. rugsėjo 21 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2010 m. rugsėjo 22 d.
Justina Jachimavičienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Trečios eilės pseudoparabolinės lygties su integralinėmis sąlygomis sprendimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Kristina Jakubėlienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Dvimatės parabolinės lygties su integraline sąlyga sprendimas baigtinių skirtumų metodu.
Vadovas – prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas.
Doktorantūrą baigė 2012 m. rugsėjo 30 d.
Karolina Piaseckienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Grafiniai modeliai ir jų taikymas lingvistikoje.
Vadovas – doc. dr. Marijus Radavičius.
Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2013 m. rugsėjo 30 d. 
2014 m. balandžio 17 d. apgynė disertaciją „Statistiniai metodai lietuvių kalbos sudėtingumo analizėje“.
Vaida Pocevičienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Kai kurių analizinių aritmetinių objektų Melino transformacijos.
Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas.
Atleista 2009 m. rugsėjo 30 d.
Matas Šileikis (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Grafai ir mato kocentracija.
Vadovas – doc. dr. Saulius Norvidas.
Atleistas 2011 m. liepos 29 d.

Įstojo 2007 m.
Andrej Jedik (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Finansinių duomenų modeliavimas.
Vadovas – prof. habil. dr. Donatas Surgailis.
Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpiūčio 31 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2011 m. rugpjūčio 31 d.
Svetlana Roman (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Diferencialinių lygčių sistemų su nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas. 
Vadovas – doc. dr. Artūras Štikonas.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.

Įstojo 2006 m.
Kristina Aldošina (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Nestacionarių Navjė-Stokso lygčių išsprendžiamumas ir asimptotika begaliniame sluoksnyje.
Vadovas – prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas.
Nuo 2009 m. rugsėjo 22 d. iki 2010 m. rugsėjo 21 d. akademinėse atostogose.
Doktorantūrą baigė 2011 m. rugsėjo 30 d.
Julius Andrikonis (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Išvedimų specializacija žinojimo logikose su sąveikos aksiomomis.
Vadovas – doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius.
Doktorantūrą baigė 2010 m. rugsėjo 30 d.
Gintaras Lūža (neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Netiesinės difuzijos lygties skaitiniai sprendimo metodai.
Vadovas – prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas.
Nuo 2008 m. rugsėjo 3 d. iki 2009 m. rugsėjo 2 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2009 m. rugsėjo 3 d.
Monika Vilkienė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Pusgrupių aproksimacijų tikslumo tyrimai.
Vadovas – habil. dr. Vidmantas Bentkus.
Doktorantūrą baigė 2010 m. rugsėjo 30 d.
2011 m. balandžio 6 d., apgyė disertaciją „Pusgrupių aproksimacijų tikslumo tyrimai“.

Įstojo 2005 m.
Aleksej Bakšajev (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Suderinamumo ir homogeniškumo statistinių hipotezių tikrinimas, remiantis empirinių skirstinių nuokrypiais įvairiose matų erdvėse.
Vadovas – prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis.
Doktorantūrą baigė 2009 m. rugsėjo 30 d.
2010 m. vasario 26 d., apgyė disertaciją „Statistinių hipotezių tikrinimas, naudojant N-metrikas“.
Živilė Jesevičiūtė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniams operatoriams su nelokalia sąlyga.
Vadovas – prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas.
Doktorantūrą baigė 2009 m. rugsėjo 30 d.

Įstojo 2004 m.
Vaidas Balys (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Mokslinės terminijos matematiniai modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime.
Vadovas – prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis.
Doktorantūrą baigė 2008 m. rugsėjo 30 d.
Darius Petronaitis (neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Šiuolaikinės tikimybių teorijos ir matematinės statistikos ribinės teoremos.
Vadovas – habil. dr. Vidmantas Bentkus.
Nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2008 m. rugsėjo 30 d.
Dalius Pumputis (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją.
Vadovas – prof. habil. dr. Romanas Januškevičius, konsultantas – doc. dr. Aleksandras Plikusas.
Doktorantūrą baigė 2008 m. rugsėjo 30 d.

Įstojo 2003 m.
Kristina Bružaitė (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Laiko eilutės su nestacionaria tolima atmintimi.
Vadovas – prof. habil. dr. Donatas Surgailis.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.
Vaidas Keblikas (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Navje-Stokso lygčių išsprendžiamumas srityse su nekompaktiniu kontūru.
Vadovas – prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas.
Doktorantūrą baigė 2007 m. rugsėjo 30 d.

Įstojo 2002 m.
Birutė Ragalytė (neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Matematika Lietuvos pradinėje ir vidurinėje mokykloje 1918-1940 metais.
Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Kubilius.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
Tomas Ruzgas (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Netiesinių statistikų taikymas daugiamačių duomenų klasterizavime.
Vadovas – prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis.
Doktorantūrą baigė 2006 m. rugsėjo 30 d.
Aurelijus Tamulis (neakivaizdinė)
Mokslinio darbo tema: Struktūriniai pasikeitimai ekonometrijoje.
Vadovas – prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas.
Nuo 2004 m. lapkričio 2 d. iki 2005 m. rugsėjo 30 d. akademinėse atostogose.
Atleistas 2005 m. rugsėjo 30 d.

Įstojo 2001 m.
Robertas Vilkas (dieninė)
Mokslinio darbo tema: Netiesinių statistikų asimptotiniai tyrimai.
Vadovas – habil. dr. Vidmantas Bentkus, konsultantas – doc. dr. Algimantas Aksomaitis.
Doktorantūrą baigė 2005 m. rugsėjo 30 d.
 

Atnaujinta 2018 m. kovo 26 d.

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018