VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->APIE MII » BENDROJI INFORMACIJA » Misija, statistinai duomenys

<-- Į PRADŽIĄ

Matematikos ir informatikos institutas yra Vilniaus universiteto kamieninis padalinys (iki 2010 m. rugsėjo 30 d. – buvo valstybės mokslo institutas, biudžetinė mokslinių tyrimų įstaiga). Institutas įsteigtas Lietuvos ūkiui ir tarptautiniam bendradarbiavimui svarbiems ilgalaikiams tarptautinio lygio moksliniams tyrimams vykdyti. Pagrindinė Instituto veikla yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP).
Be mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, Instituto uždaviniai yra kartu su aukštosiomis mokyklomis rengti mokslininkus, padėti joms rengti specialistus bei teikti informatikos ir matematikos mokslinę bei metodinę paramą švietimo įstaigoms.
Pagrindinės veiklos kryptys:
* Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos, finansų ir draudos matematikos, diferencialinių lygčių ir jų skaitinių sprendimo metodų bei matematinės logikos, algoritmų sudėtingumo ir diskrečiosios matematikos problemų tyrimai;
* Atpažinimo procesų, duomenų analizės, daugiaekstremalių optimizavimo uždavinių bei multimedijos technologijų ir interaktyviųjų sistemų tyrimai;
* Informatikos teorinių ir metodinių pagrindų, mokyklinės informatikos problemų, kompiuterizuotų sistemų ir kompiuterių tinklų inžinerijos metodų tyrimai bei taikymai naujoms informacinėms technologijoms kurti; kultūros paveldas skaitmeninėje erdvėje.
* Leidžiami tarptautiniai (Thomson Reuters Web of Science) žurnalai „Informatica“, „Lithuanian Mathematical Journal“, „Nonlinear Analysis. Modelling and Control“, „Informatics in Education“ ir kt.
Pagrindinės kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
* Atpažinimo algoritmų sudėtingumo, mokymo duomenų kiekio ir algoritmų tikslumo ryšys ir jo panaudojimas praktiniams uždaviniams spręsti;
* Laiko eilučių ekonometriniai modeliai ir statistinės išvados;
* Ontologijomis grindžiamų komponentinių programų, informacinių ir verslo sistemų inžinerijos problemos;
* Statistikos asimptotinė analizė;
* Statistiniais ir neuroninių tinklų metodais paremtų atpažinimo algoritmų sudarymas;
* Šiurkščiųjų funkcijų analizė ir jos taikymai finansų matematikoje;
* Žinių ir kompiuterinių agentų logikų automatizavimo metodai.

Institutas dalyvauja nacionalinėse technologijų platformose (Aeronautikos, Biotechnologijų, Nano medicinos, Programinės įrangos ir paslaugų, Visuomenės informavimo komunikacijų ir elektroninių technologijų) ir Nacionaliniame programinės įrangos ir paslaugų klasteryje.

Matematikos ir informatikos institutui nuo 2007 m. buvo suteikta Erasmus universiteto chartija (Nr. 234527-IC-1-2007-1-LT-ERASMUS-EUC-1;  šiuo metu VU:
63543-IC-1-2007-LT-ERASMUS-EUCX-1 ).


Statistiniai duomenys
Instituto mokslinė veikla pagal mokslinės tematikos požymius sukoncentruota 2-iuose matematikos krypties ir 5-iuose informatikos bei informatikos inžinerijos krypčių moksliniuose padaliniuose. Kai kuriuose padaliniuose atskiriems projektams vykdyti įsteigti sektoriai arba tyrėjų grupės.
Institute šiuo metu dirba 89 darbuotojai:
− 16 vyriausiųjų mokslo darbuotojų;
− 15 vyresniųjų mokslo darbuotojų;
− 20 mokslo darbuotojai;
− 10 jaunesnieji mokslo darbuotojai;
− 26 specialistai su aukštuoju išsilavinimu (ne mokslo personalas);
− 1 specialistas su specialiuoju išsilavinimu;
− 1 specialistas su viduriniu išsilavinimu.
Moksliniuose padaliniuose dirba 69 mokslo darbuotojai ir tyrėjai, iš jų: 11 habilituotų daktarų; 49 daktarai, iš kurių 11 yra praėję habilitacijos procedūrą. 19 habilituotų daktarų ar praėjusiųjų habilitacijos procedūrą turi profesoriaus vardą, 9 daktarų – docento vardą.
Doktorantūroje studijuoja 50 doktorantų (visų dieninės studijos):
–  9 matematikos mokslo krypties,
– 18 informatikos mokslo krypties, 
– 23 informatikos inžinerijos mokslo krypties.

Atnaujinta 2017 m. balandžio 26 d.

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018