VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH


Svarstomas Mokslo ir studijų įstatymo projektas

Iš viso žinučių: 7
1.   S. Maskeliūnas 2007.11.08 12:09
  Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir teikia svarstyti valstybės institucijoms ir socialiniams partneriams Mokslo ir studijų įstatymo projektą (http://www.smm.lt/docs/d_panele/MSI_2007-11-06 siunciamas.pdf). Vyriausybei įstatymas bus pateiktas iki lapkričio 15 dienos.
Prašome pareikšti jūsų pastabas, pasiūlymus iki lapkričio 12 d. (pirmadienio).
2.   Rimas Norvaiša 2007.11.11 16:40
  1. Įstatyme įvardijami principai tik deklaruojami, nenurodant kaip jie bus įgyvendinami. Pavyzdžiui, 72.7 straipsnyje teigiama, kad atitinkamas finansavimas SIEJAMAS su rezultatais. Bet šio SIEJIMO turinys neatskleidžiamas ir todėl neaišku, kaip jis bus įgyvendinamas.

2. Nėra apibūdinamas įstatyme vartojamų svarbių sąvokų turinys. Pavyzdžiui, neįvardinus, kas yra studijų kokybė, neaišku, kaip ji bus įgyvendinama, kokie rodikliai ją apibūdina, kaip ji stebima ir t.t. Todėl studijų kokybės požiūriu įstatymas yra tuščias.

3. Įstatymo 40 straipsnis teigia, kad už vykdomų studijų kokybę atsako tik mokslo ir studijų institucijos. Tai nesuprantama, nes kokybė tiesiogiai priklauso ir nuo finansavimo, kuris nėra šių institucijų valioje, o vyriausybė iki šiol savo įsipareigojimų dėl finansavimų nevykdė. Be to, studijų kokybė priklauso nuo vidurinio mokslo kokybės, nes pastaruoju metu vis daugiau laiko tenka skirti studentų vidurinio mokslo žinių skylių lopymui. Galiausiai ir dėstytojo autoriteto smukimas visuomenėje tiesiogiai įtakoja į dėstytojų darbo kokybę.

4. Įstatymas yra prieštaringas, nes pateikia tris skirtingus daktaro laipsnio suteikimo variantus (žr. 3.7, 43.4 ir 44.1 straipsnius). Pagal vieną iš jų (3.7 ir 63.2 str.) profesoriumi gali tapti bet kuris baigęs studijas aukštojoje mokykloje. Mūsų nuomone žemesnio lygio neįmano pasiūlyti.

5. Deklaruojama mokslo ir studijų vienovė yra vienpusė. Pagal 69.8 str. dėstytojai tik gali būti atleidžiami mokslinėms atostogoms ir paliekant tik vidutinį atlygį. Antros ir trečios pakopos dėstytojams kūrybinės atostogos turėtų būti reguliarios ir privalomos įsidarbinant mokslo institucijoje Lietuvoje arba užsienyje.

Jei šis įstatymas skirtas reformai įgyvendinti, tai neaišku kokie konkretūs reformos tikslai keliami ir svarbiausia, kaip jie bus realizuoti. Dabartinis įstatymo tekstas daugeliu atveju niekuo neįpareigoja nei ministerijos valdininkų, nei vyriausybės.
3.   Aldona Statulevičienė 2007.11.12 11:14
  1.  Atrodo, kad vėl norima atsisakyti habil.daktaro laipsnio.
To tikrai nereikėtų daryti, jei nenorima visiškai sužlugdyti mokslo. Didelėmis V.Statulevičiaus ir berods M.Sapagovo pastangomis (kovoje su ministerijos biurokratais) Vyriausybės buvo priimtas nutarimas (2002 ar 2003 metais) dėl dviejų pakopų mokslinių laipsnių. Negi dabar nebėra kam pakovoti su ministerijos biurokratais. (Gal  galėtų padėti tai padaryti R.Rudzkis, jeigu dar jis tebėra Vyriausybės ar Premjero patarėjas).

2.  Instituto mokslinių tyrimų taryboje būtinai turėtų būti  2/3 instituto darbuotojų. Be to, šią tarybą turėtų sudaryti žymiai daugiau negu 12 narių. Iš matematikų ir informatikų į šią tarybą turėtų įeiti bent po 7- 8 atstovus. Iš 11- 13 narių gali būti sudaryta tik taryba moksliniams laipsniams teikti.

3.  Lietuvos Mokslo Taryba iš viso nereikalinga. Jos funkcijas turėtų atlikti Mokslų Akademija.

4.  Kodėl mokslinių laipsnių negali sutekti moksliniai institutai? Juk dažnai moksliniuose institutuose sutelktos daug stipresnės mokslinės pajėgos negu universitetuose.

5.  Reikia, kad moksliniai institutai, kaip ir universitetai, galėtų savo mokslo darbuotojams, turintiems profesoriaus vardą ar už kitokius nuopelnus, suteikti profesoriaus ar mokslininko emerito vardą. Tam institutas turėtų nustatyti reikalavimus.
4.   Saulius Maskeliūnas 2007.11.12 12:15
  Mokslo ir studijų įstatymas yra komentuojamas ir Lietuvos mokslininkų sąjungos tinklalapyje http://mokslasplius.lt/lms/?q=lt/node/716 .

Be to, LMS tinklalapyje pateikiamas Mokslo ir studijų įstatymo projekto aiškinamasis raštas http://mokslasplius.lt/lms/files/active/0/MS_istatymo_aiskinamasis_rastas_2007-11-06.doc

Švietimo ir mokslo ministerija komentarus įstatymo projektui priima puslapyje: http://www.smm.lt/paslaugos/m_s_istatymo_proj.htm
5.   Julius Žilinskas 2007.11.12 13:10
  43 straipsnyje 4 punkte teigiama, kad doktorantūros studijos vyksta tik universitetuose. Ar tai reiškia, kad MII matematikos ir informatikos katedros turės būti uždarytos, o doktorantai bent formaliai modulius turės studijuoti universitetuose, su kuriais yra jungtinės doktorantūros?

Senuosiuose Mokslo ir studijų, Aukštojo mokslo įstatymuose buvo minima Mokslų akademija. Šiame variante neliko ne tik jai skirto straipsnio, bet ji išvis neminima, nei prie tyrimus koordinuojančių, nei prie mokslo ir studijų politiką įgyvendinančių institucijų, nei prie galimai remiamų organizacijų, tokių kaip Rektorių ir Direktorių konferencijos. Gal norima ją panaikinti?

Universitetų tarybos nuo 9-21 nario sumažintos iki 9-12. Tuo pačiu atsirado tokie patys institutų tarybos narių skaičiaus apribojimai, kurių anksčiau lyg ir nebuvo. Ar institutas turės sumažinti tarybą?

Ar nauja nuostata "Rektoriumi (direktoriumi) gali būti skiriamas asmuo PAPRASTAI turintis mokslo laipsnį, pedagoginės ir administracinės patirties" reiškia, kad nuo šiol gali neturėti nei laipsnio, nei patirties?

Studijų kredito aprašyme liko sena nuostata - viena studento darbo savaitė, o kreditų skaičius per metus naujas - 60 kreditų. Vadinasi studentai turi dirbti per metus 60 savaičių.

Yra gramatikos klaidų, bet matyt dar jie redaguos.
6.   Stasys Rutkauskas 2007.11.13 12:45
  1. Jei šis įstatymo projektas skirtas reformai įgyvendinti, tai neaišku kokie konkretūs reformos tikslai keliami ir svarbiausia, kaip jie bus realizuoti. Dabartinis įstatymo tekstas daugeliu atveju niekuo neįpareigoja nei ministerijos valdininkų, nei vyriausybės. Pvz., įstatymo 40 straipsnis teigia, kad už vykdomų studijų kokybę atsako tik mokslo ir studijų institucijos. Tai nesuprantama, nes kokybė tiesiogiai priklauso ir nuo finansavimo, kuris nėra šių institucijų valioje, o vyriausybė iki šiol savo įsipareigojimų dėl finansavimų nevykdė. Be to, studijų kokybė priklauso nuo vidurinio mokslo kokybės, nes pastaruoju metu vis daugiau laiko tenka skirti studentų vidurinio mokslo žinių skylių lopymui. Galiausiai ir dėstytojo autoriteto smukimas visuomenėje tiesiogiai įtakoja į dėstytojų darbo kokybę.

2. 43.4 str. teigiama, kad doktorantūros studijos vyksta tik universitetuose, t.y. jos nebevyks valstybės institutuose, kur sukauptas didelis mokslinis potencialas ir kur turima sėkmingo mokslininkų rengimo patirtis. Toks institutų ignoravimas neabejotinai susilpnins doktorantūros studijų kokybę. Žodžiu, projekto autoriai visiškai nesugeba valstybiškai žvelgti į šią svarbią studijų pakopą ir jos svarbą mokslų ir studijų sistemoje.

3. Dėl mokslo institutų Tarybų. Tokios sudėties, kuri numatyta projekte, Taryba negalės realizuoti jai priskirtų funkcijų ir vargiai begalės priimti nutarimus pagal numatytą balsavimo reglamentą. Mūsų manymu, bent 2/3 Tarybos narių turėti būti iš instituto darbuotojų tarpo.

4. Įstatymas yra prieštaringas. Pvz., jame pateikiami trys skirtingi daktaro laipsnio suteikimo variantai (žr. 3.7, 43.4 ir 44.1 straipsnius). Be to, siūlomo įstatymo projekto kontekste neaišku, apie kokį mokslininkų rengimą institutuose kalbama (84.2.3, 85.2.2, 88.1.6 str.), jei institutuose nenumatoma doktorantūra, ir kaip reikia suprasti sąvoką "mokslininkų rengimas"?

5. Įstatyme įvardijami principai tik deklaruojami, nenurodant kokiomis priemonėmis jie bus įgyvendinami. Pavyzdžiui, 72.7 straipsnyje teigiama, kad atitinkamas finansavimas siejamas su rezultatais. Tačiau bent jau pagrindiniai to siejimo principai neatskleidžiami ir todėl neaišku, kaip bus įgyvendinamas finansavimas.

6. Deklaruojama mokslo ir studijų vienovė yra vienpusė. Pagal 69.2 str. dėstytojai gali būti atleidžiami nuo pedagoginio darbo mokslinėms atostogoms, paliekant tik vidutinį atlygį. Mūsų manymu, antros ir trečios pakopos dėstytojams kūrybinės atostogos turėtų būti reguliarios ir privalomos, įsidarbinant Lietuvos ar užsienio mokslo institucijoje.

7. Projekto nuostata "Rektoriumi (direktoriumi) gali būti skiriamas asmuo paprastai turintis mokslo laipsnį, pedagoginės ir administracinės patirties" turi būti pakeista griežtesne nuostata, kad šis asmuo privalo turėti mokslo laipsnį, pedagoginės ir administracinės patirties.
7.   Birutė Railienė, LMA bibl 2007.11.23 13:40
  Gerbiami mokslininkai, persiunčiu Emilijos Banionyte laišką.

Norėčiau ir aš prašyti Jūsų pagalbos ir užtarti bibliotekas.

Jei turėtumėte pasiūlymų ar minčių prašau, rašykite man, kolegėms emilija.banionyte@vpu.lt Rimute.Abramcikiene@bl.vtu.lt ir Gene.Duobiniene@ktu.library.lt

Bibliotekose atliekamas mokslinis darbas (dokumentų publikavimas, personalinių fondų tvarkymas, bibliografinės rodyklės, kaupiamos publikacijų duomenų bazės) kaip pagalbinis mokslinių tyrimų baras - neįvardinamas įstatyme. Ateityje mums būtų tikrai sunku gauti finansavimą duomenų bazių prenumeravimui, jei nebūsime bent jau Mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo (40 str.) straipsnyje, kaip mokslinės informacinės bazės dalis.

Kaip Emilijos rašyta, laiko turime nedaug.

Pagarbiai
Dr. Birutė Railienė
Head of Reference Service Department
Library of the Lithuanian Academy of Sciences
Zygimantu 1/8
Vilnius 01102
LITHUANIA

----- Original Message -----
From: Emilija Banionytė
To: LMBA
Sent: Tuesday, November 20, 2007 6:22 PM
Subject: Fw: Mokslo ir studijų įstatymo projektas, atsižvelgus į gautus pasiūlymus, koreguojamas

Labas vakaras,

tikriausiai dauguma jūsų skaitė ir žino, kad šiuo metu vyksta intensyvus Mokslo ir studijų įstatymo, kuris pakeis Aukštojo mokslo įstatymą, projekto svarstymas. Jei kas neskaitė - siūlau paskaityti http://www.smm.lt/docs/d_panele/MSI_2007-11-06%20siunciamas.pdf

Idant kiekvienas savo nuomones individualiai ministerijai nerašytume, siūlau savo nuomones surašyti man, LABA pirmininkei Rimutei Abramčikienei ir iniciatyvinės grupės narei Genei Duobinienei. Jei yra dar norinčiu įsijungti į iniciatyvinę grupę - mielai kviečiame.

Šiandien ministerijoje vykusiame darbo grupės duomenų bazėms skirstyti posėdyje, kuriam vadovavo ŠMM sekretorius Giedrius Viliūnas, buvome paprašyti kuo greičiau pateikti savo pastabas ir pasiūlymus - o tokių turetų būti ne viena ir ne dvi, nes bibliotekos iš šio įstatymo projekto išgaravo... Žodis biblioteka jame paminėtas vienintelį kartą - prie nevalstybinių aukstųjų mokyklų steigimo (27 str.). Kitur bibliotekų nerasta... Jei dabar nesureaguosime ir savo pastabų neišsakysime, priėmus įstatymą, šaukštai bus po pietų.

Taigi laukiame pastabų ir pasiūlymų - ir prašau nedelsti, siūlymus turime pateikti kuo greičiau. Siūlymus prašau formuluoti trumpus, aiškius ir labai konkrečius, be jokių bereikalingų emocijų - jos niekam nepadės. Dar kartą prašau nerašyti visam forumui - ne visi norės dalyvauti diskusijose. Rimutės adresas Rimute.Abramcikiene@bl.vtu.lt , Genės adresas Gene.Duobiniene@ktu.library.lt, mano adresas emilija.banionyte@vpu.lt

Emilija

----- Original Message -----
From: SMM naujienos
To: emilija.banionyte@vpu.lt
Sent: Tuesday, November 20, 2007 9:50 AM
Subject: Mokslo ir studijų įstatymo projektas, atsižvelgus į gautus pasiūlymus, koreguojamas

Mokslo ir studijų įstatymo projektas, atsižvelgus į gautus pasiūlymus, koreguojamas
2007-11-20

Švietimo ir mokslo ministerija gavo nemažai pasiūlymų, pastabų parengtam Mokslo ir studijų įstatymo projektui. Daugiausiai siūlymų, pastabų sulaukta dėl mokslo institutų, aukštųjų mokyklų valdymo, finansavimo, studijų kokybės užtikrinimo būdų. Siūlymai diskutuojami su socialiniais partneriais, o įstatymo projektas koreguojamas.
Atsižvelgus į visų suinteresuotų grupių nuomones, pakoreguotas ir apsvarstytas įstatymo projektas kartu su gautas atsiliepimais bus pristatytas Vyriausybei.

Mokslo ir studijų įstatymo projektas aptartas su studentų ir ekspertinių mokslo institucijų bei mokslo institutų direktorių konferencijos atstovais. Taip pat įstatymo projektas pristatytas Lietuvos universitetų rektorių, kolegijų direktorių konferencijų, Aukštojo mokslo tarybos nariams.

"Susitikimai buvo labai naudingi, gavome daug išsamių komentarų ir pastabų. Visus atsiliepimus, tiek gautus raštu, tiek išsakytus per susitikimus, pateiksime Vyriausybei kartu su dabar koreguojamu įstatymo projektu. Norime, kad šis įstatymas būtų visų mūsų - tiek studentų, tiek mokslininkų, tiek kitų mokslo ir studijų sistemos pažanga suinteresuotų visuomenės grupių nuostatų išraiška. Todėl dialogas su socialiniais partneriais yra būtinas," - sako Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Giedrius Viliūnas.

Įstatymo projektas skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt

Elona Bagdanavičienė,
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja,
tel. (8 5) 2191229

Atsakyti:
vardas:
el. paštas:
tekstas:Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018