VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH


MII vizija, misija: IT klasteris Santaros slėnyje

Iš viso žinučių: 23
1.   S. Maskeliūnas 2009.02.26 14:46
  Jūsų aptarimui - dokumentas "Informacinių technologijų klasteris Santaros slėnyje" su numatomomis siūlomo valstybės mokslo instituto - mokslo centro kompetencijomis, tyrimų sluoksniais, veiklos kryptimis
2.   Rimas Norvaiša 2009.02.26 16:29
  Pakartosiu esmę savo pasisakymo Tarybos posėdžio metu.
Tarp numatomų centro veiklos krypčių (dokumento 5 pusl.) matematikams skirti tik taikomieji darbai: ,,sistemų ir procesų modeliavimas". Tai labai toli nuo dalies instituto matematikų dabartinių veiklos krypčių - fundamentiniai matematikos tyrimai, nesiejami su taikymais. Tuo tarpu tarp būtinų veiksmų (dokumento 1 pusl.) naujajį mokslo centrą numatoma kurti ,,dabar Visoriuose esančio MII instituto pagrindu". Tokiu būdu iš dabartinių šio instituto veiklos krypčių eliminuojami fundamentiniai tyrimai.

Mano siūlymas: tokiam instituto veiklos keitimui turi pritarti arba nepritarti instituto Taryba.
3.   S. Maskeliūnas 2009.02.26 17:30
  Nesutikčiau su Rimo požiūriu, kad matematikams skirti tik taikomieji darbai:
"stochastinių sistemų ir procesų modeliavimas" Kompetencijų skyrelyje (2 psl.) apibrėžta kaip apimantis: matematinę statistiką, matematinę stochastinių procesų teoriją, tikimybių teoriją;
o sekančiame "Kompetencijos ir tyrimų sluoksniai" skyrelyje (2 psl.) nurodoma, kad šioje srityje numatomi paieškiniai ir tiksliniai tyrimai; tuo tarpu, "mokslo rezultatų diegimo darbai - technologinio lygmens tyrimai" nenumatyti.
Analogiškai planuojami ir kitų matematinių kompetencijų tyrimai.
4.   Julius 2009.02.26 17:41
  Ar tikrai verta vardinti tiek kompetencijos sričių, jas netgi kartojant po kelis kartus? Biurokratams jos vistiek nieko nesako, kai kurie mokslininkai jose vistiek neranda savo vietos, o tokį dokumentą vertinantys ekspertai giliau pažiūrėję į kažkurią sritį gali kompetencija ir suabejoti. Ar nevertėtų verčiau kalbant apie kompetenciją remtis ekspertų jau įvertintais "Aukščiausio lygio mokslo centrais": Informatikos aukščiausio lygio centras (Inf-MII) ir Matematikos aukščiausio lygio centras (Mat-MII).
5.   Rimas Norvaiša 2009.02.26 17:51
  Dėl Sauliaus pastabos man. Žodis kompetencija nurodo tyrėjo išsilavinimo sritį, o ne jo darbo tikslą. ,,Paieškiniai ir tiksliniai tyrimai" atliekami ir taikomojo mokslo veikloje. Fundamentinius tyrimus skiria nuo taikomųjų, tikslo motyvacija ir rezultato vertinimo kriterijus.
6.   S. Maskeliūnas 2009.02.26 21:32
  Juliau: kurios kompetencijos kartojamos po kelis kartus? Nepastebėjau tokių. Ar turi omenyje, kad tos pačios kompetencijos kartojamos skirtinguose skyreliuose? - bet juk kiekviename skyrelyje nagrinėjama vis kitu aspektu; mano manymu, visi svarbūs. Apie "nerandančius vietos" reikėtų sakyti nebent tik konkrečiai. Žinoma, galima apsibrėžti tokius aukštus kokybės reikalavimus, kad nemažai MII mokslininkų liktų 'už borto', bet ar tikslinga? Gal geriau bent šiame etape surašyti visas kryptis, kuriose iš tikro galėtų būti vykdoma konstruktyvi veikla, o ne surašius minimumą - po to papildinėti.
Taip: oficialiai pripažinta, kad Matematikos ir informatikos institute yra Matematikos ir Informatikos aukščiausio lygio mokslo centrai; bet ar MII ateities vizija turi apsiriboti tik tuo, ką galėtų veikti šie centrai - abejoju.

Rimai: sutinku dėl kompetencijos ir darbo tikslų; manau šis dokumentas tokiam požiūriui neprieštarauja (jei tik nereikalausime, kad turėtų būti nurodytos vien paties aukščiausio lygio kompetencijos). Darbo tikslai vardinami skyrelyje "Jungtinių kompetencijų panaudojimo sritys - sinergetinis efektas", tai kas išvardinama pirmame stulpelyje ("Valstybei ir visuomenei reikalingi sprendimai") bei "Veiklos kryptyse". Fundamentinius tyrimus, manau, [bent iš dalies] apima "paieškiniai tyrimai".
7.   Rimas Norvaiša 2009.02.27 08:58
  Sauliau, fundamentinių tyrimų nėra numatyta (kad ir kaip jų ten ieškoti su žiburiu) ir tokiu būdu aptariamas dokumentas, jei būtų įgyvendintas, eliminuotų tuos instituto žmones, kurie tokiais tyrimais dar norėtų užsiiminėti. Tokiu būdu šis dokumentas panaikintų vienintelę iki šiol egzistuojančią instituciją Lietuvoje, kurioje matematika užsiimama profesionaliai. Liktų tik universitetų dėstytojų papildoma mokslinė veikla ir du žmonės VU atliekantys matematikos tyrimus užimdami pilną etatą. Šiuo požiūriu netgi ŠMM ministerijos siūlymas jungti MII prie universiteto palieka šansą fundamentiniams matematikos tyrimams. IT klasterio įgyvendinimas tokiai veiklai nepalieka jokių vilčių, deja.

Mano siūlymas lyg ir natūralus, nesuprantu kodėl su juo nesutinkama.  Frazė, kad mokslo centras, kuriamas MII pagrindu, reiškia ne ką kitą kaip matematikos tyrimų naikinimą. Jei Taryba pritars IT klasteriui su tokia fraze (MII pagrindu), tai tegul taip ir bus. Bent jau bus aiškiau dėl ateities.
8.   S. Maskeliūnas 2009.02.27 09:45
  Rimai, paties teiginys "Frazė, kad mokslo centras, kuriamas MII pagrindu, reiškia ne ką kitą kaip matematikos tyrimų naikinimą" nuskambėjo, sakyčiau, drastiškai. Todėl paskambinau prof. Albertui Čaplinskui (jis yra Europos Komisijos ekspertas; manau, gerai išmano dabartinį Europinį mokslų kontekstą) ir paklausiau: kokį anglišką terminą atitinka "paieškiniai tyrimai"; ar tikrai fundamentiniams tyrimams čia nepalikta vietos?
Albertas atsakė: "paieškiniai" - tai "Frontier research", o "fundamentiniai-taikomieji" nebėra tokios klasifikacijos, taip jau niekas nebeskirsto; fundamentiniai gali būti bet kuriuose tyrimuose.
9.   Rimas Norvaiša 2009.02.27 10:14
  Sauliau, mano nuomone, ,,matematikos tyrimų naikinimas Lietuvoje" yra normalus išsireiškimas, kuris skirtingiems žmonėms sukelia skirtingus jausmus, priklausomai nuo to ar žmogus užsiima matematika ar ne. Argumentas, kad Frascati ar koks kitas ES dokumentas nenaudoja termino ,,fundamentiniai-taikomieji" čia netinka, nes ne terminas šiuo atveju svarbu. Visiems aišku, kas šiais terminais norima pasakyti; aš juos paaiškinau ankstesniame savo pasisakyme. IT klasterio projekto paskutiniame puslapyje aiškiai įvardintos numatomos būsimo centro tyrimų kryptys, tarp jų nėra tų kuriomis dabar užsiima dalis matematikų.
10.   S. Maskeliūnas 2009.02.27 13:09
  Rimai, susidaro įspūdis, kad kalbame apie skirtingus dokumentus. Juk tame paskutiniame puslapyje rašoma:
Veiklos kryptys :
1. Paieškomieji ir tiksliniai mokslo tyrimai [kurie, kaip Albertas Čaplinskas minėjo, apima ir fundamentinius tyrimus] :
o ...;
o stochastinių sistemų ir procesų modeliavimas (matematinė statistika, matematinė stochastinių procesų teorija, tikimybių teorija);
o deterministinių sistemų ir procesų modeliavimas (diferencialinės lygtys ir jų sprendimo metodai, skaičiavimo metodai);
o ir t.t.
Nematau tokiuose planuose "matematikos tyrimų naikinimo Lietuvoje".
11.   Rimas Norvaiša 2009.02.27 13:41
  Sauliau, man atrodo, kalbame apie tuos pačius dokumentus (žr. pasisakymą 2). Skiriasi mūsų požiūriai į tai, kas yra fundamentiniai matematikos tyrimai. Mano požiūris suformuluotas 5-ame pasisakyme.

Frazės  "matematikos tyrimų naikinimo Lietuvoje" nebūtina formuluoti, ją galima realizuoti ,,MII instituto pagrindu" įkūrus IT klasterį su tavo pacituotais ,,paieškomųjų ir tikslinių mokslo tyrimais".
12.   S. Maskeliūnas 2009.02.27 14:36
  Rimai, panašu, kad liksime prie savų nuomonių.
Manau, šis dokumentas skirtas matematikos ir informatikos tyrimų išsaugojimui iš esmės besikeičiančiomis sąlygomis (turint omenyje MII mokslininkų turimas vertingas kompetencijas ir Lietuvos bei Europos mokslo kontekstus).
Paruošus alternatyvius siūlymus - manau, būtų galima privalumus apjungti, atsisakant jūsų požiūriu pražūtingai skambančių formuluočių.
13.   Julius 2009.03.04 12:09
  Manau, kad vertinga bent paminėti aukščiausio lygio mokslo centrus.
Dar labai reikėtų sinergetinio efekto pavyzdžių.
Žodis žodin pakartoti kryptis prie "kompetencijų" ir "veiklos krypčių" tolygu "veiklos kryptyse" pasakant "paieškomieji ir tiksliniai mokslo tyrimai" bus vykdomi jau paminėtose kompetencijos srityse. Arba reikia viską perrašyti kitais žodžiais, arba tiesiai šviesiai tai pasakyti. Bet koks dubliavimas yra nerimta.
Nelabai supratau, kodėl veiklos kryptyse prie "paieškomųjų ir tikslinių mokslo tyrimų" negali būti įtraukti fundamentiniai matematikos tyrimai. Tiesa, konkrečią kryptį turėtų suformuluoti patys mokslininkai, pavyzdžiui Rimas jo atveju: nei Saulius (kuriam modeliavimas atrodo fundamentiniu matematiniu tyrimu), nei kas kitas, nesuformuluos geriau už Rimą jo krypties (kuriam modeliavimas neatrodo fundamentiniu matematiniu tyrimu).
Būtų gerai turėti bendrą instituto mokslininkų viziją, dėl to vertėtų atsižvelgti į visų nuomonę, tiesa sprendžiant iš šios diskusijos aktyvumo ir pastabų gausos, daugumai nesvarbu.
Ar "paieškiniai" ir "paieškomieji" tas pats? Gal užtektų vieno termino?
14.   S. Maskeliūnas 2009.03.04 13:42
  MII abiejų aukščiausio lygio mokslinių centrų reikalingumas paminėtas 2 psl. pirmoje pastraipoje.
Pritariu Juliaus pastaboms (tik nesupratau kokie sinergetinio efekto pavyzdžiai turimi omenyje).
15.   Stasys Jukna 2009.03.04 14:53
  Norejau sudalvauti diskusijoje, bet mano komentaras kazkodel nepasirodo (varda, el.pasta ir koda ivedziau).

Koks yra siu diskusiju statusas: laisvos ar koordinuojamos?
Abu variantai yra gerai, tik gal reiketu kur prideti pastaba apie tai.
16.   Stasys Jukna 2009.03.04 14:56
  Aha, visgi diskusija laisva, ne koordinuojama ... tad siunciu savo pastaba.

Pilnai sutinku su Juliaus ir Rimo pastabom.

Bet gal visa problema paciame projekto PAVADINIME.
Kodel nepavadinti pvz. taip:

"Matematikos ir informaciniu technologiju mokslo centras"?

Ir skamba "solidziau" ir visos diskutuotos problemos issisprestu.
Tada ir "vilkas" (informatikai) sotus ir "avis" (matematikai) sveika.
Gal cia kiek ir uzastrinu, bet akivaizdu (is to, kad pabreziamos
butent "technologijos"), kad sis projektas butent informatiku inicijuotas.
Tas nera blogai. Tik reiketu sakyti tiesiai kas ir kaip.
Tokiu atveju reiketu isbraukti visas su matematika susijusias kompetencijas
(3 puslapis). Jei taip, tai to (isbraukimo) turetu reikalauti patys matematikai.

Tik as dar nesu girdejes, kad koks nors "naujas proverzis" informaciniu
technologiju srityje (o tai pabreziama projekte) buti padarytas be
matematiku. Vienas pavizdys -- google. Ju daugybe.

Kita vertus, nezinau visu subtilybiu. Institutu naikinimo vajus (bent jau
valdzios galvose) jau prasidejo. Reikia skubiai persiorentuoti. Toks kaip
dabar aprasomas centras isgelbetu bent jau dali musu instituto (informatikus).
17.   S. Maskeliūnas 2009.03.04 15:03
  Šios diskusijos laisvos: bet kas gali dalyvauti vykstančiose ir/ar pradėti naują temą. Tad, kviečiame pasisakyti!
18.   Stasys Jukna 2009.03.04 15:23
  Aciu Sauliau! Kai klausimas visgi "praejo" supratau, kad diskusijos laisvos, ir is kart nusiunciau savo ankstesni komentara. Pasirodo, nedirba tik Firefox -- su MS Explorer komentaras nuejo.

O siaip, man net is salies aisku, kad "katilas verda": naujas moklso istatymas, MA panaikinimas (kol kas nepavykes, bet jis bus), net nesakant, kad MA suprantama ne tik tas "akademiku klubas", bet visi institutai ir pan. Tokioj situacijoj reikia veikti. Todel tas projektas yra gerai. Tik klausimas ar gelbetis kartu ar atskirai? Ta reiketu paciame institute gerai issiaiskinti. Jei tokie "trynimaisi" iseis i isore, bus negerai. Net jei po to ir pradetume gelbetis atskirai ...

Kad projektas, kaip jis yra ir kaip Rimas pabrezia, nera "fundamentaliu tyrimu + nauju technologiju" (kaip lygiaverciu komponenciu) projektas -- yra ir man aisku. Tai skamba lyg "nauju technologiju naudojantis kazkur esanciu matematiku kompetencija".
19.   Rimas Norvaiša 2009.03.05 09:23
  Kadangi IT klasteryje nėra numatyti fundamentiniai matematikos tyrimai, mano požiūriu, tokie tyrimai galėtų būti atliekami tam skirtoje naujoje institucijoje, nes IT klasteris kuriamas MII pagrindu. Pavyzdžiui, tokia institucija galėtų būti Vilniaus universiteto matematikos institute. Tokios institucijos galimybę numato VU Statutas (15 str. 2 dalis). Tokio instituto veiklos kryptis ir funkcijas galima būtų  ,,kopijuoti" nuo VU teorinės fizikos ir astronomijos instituto statuto. Vietoje Vilniaus universiteto  galėtų būti bet kuris kitas universitetas, kuriam toks institutas būtų naudingas. Žodžiu, dviračio nebūtina išradinėti.

Ši galimybė jau buvo svarstoma tarp kai kurių MII ir VU darbuotojų. Tačiau bandant vykdyti konkrečias derybas, tolesnis svarstymas buvo nuslopintas. To priežastys man nesuprantamos.
20.   Stasys Jukna 2009.03.05 13:34
  Gera ideja! Pavizdys jau yra. Tik vienas dalykas: kadangi matematiku daugiau negu teriniu fiziku ir astronomu, viendalyvauti daktarantu ruosime matyt neuztektu. Tas daroma institute ir dabar. Reiketu siulyti ir kursus aukstesniu kursu studentams (graduate). Manau kiekvienas instituto matematikas su malonumu padarytu speckursa is su artimos srities. Bet itariu, kad tam priesintusi universiteto matematikai. Tokiu atveju jiems liktu tik "juodas darbas" -- bakalauru ruosimas ... Bet del tokiu smulkmenu butu galima tartis, dali to juodo darbo galetu ir institutas perimti.

Kad toks aiskus ir reikalingas (norint islikti) dalykas visgi nebuvo padarytas, turi matyt kitas (labiau pragmatines) saknis. Greiciausiai tai valdzios klausimas, kas ponas o kas tarnas ... Universiteto matematikai jauciasi nuskriausti (jie ir yra nuskriausti, nes ju laikas vagiamas) . tad "dykaduoniu" institutui jie zinoma priesinsis. Bet kodel negalima susitarti del normalaus instituto: mokslas+destymas. Kazkur skaiciau, kad cia galbut finansavimo baime. Baime, kad biudzetas liks panasus ir padarius instituta. Cia jau rimtesni dalykai ...
Baime matyt pagrista.
21.   Stasys Jukna 2009.03.05 14:54
  ... ah, uzmirsau viena, galbut svarbiausia priezasti, kodel sitas nebuvo padaryta: nebebutu keliu etatu, liktu tik vienas ... Tad viskas susiveda i finansavima. Kol universiteto zmones negaus normaliu, atitinkanciu ju destymo kruvi algu, si ideja neveiks ... o tas dabartineje situacijoje neimanoma. Reiketu dar kokios idejos.
22.   Rimas Norvaiša 2009.03.06 09:08
  Mano nuomone, svarbi problema yra aktyvaus lyderio tarp matematikų nebuvimas. Tačiau matematikai galėtų bent jau remtis analogiškas problemas sprendiančių kitų sričių mokslininkų, kad ir fizikų, veikla. Jie kovoja už fundamentinio mokslo Lietuvoje institucinį išlikimą kurioje nors formoje, prie universiteto ar šalia jo, nesvarbu. Matematikams reikia bent jau neuždaryti sau kitų alternatyvų nieko nedarant. Kai kalbama apie instituto jungimą prie universiteto teigiama, kad sprendimų daryti negalima, nes ,,nėra informacijos". Tuo tarpu IT klasterio propagavimas visuose lygiuose vyksta pakankamai aktyviai.
23.   Stasys Jukna 2009.03.06 22:40
  "Lyderiai" atsiras, kai mums uodega tikrai prispaus. Man atrodo, kad musu "seni vilkai"  (Donatas, Bronius, Vidmantas ir kt.) dar nesuvokia (ar paprasciausiai nezino), kokia rimta situacija yra. Pries daug metu, kai mes (Remigijus Mikulevicius, Liudas Giraitis,
Henrikas Pragarauskas ir as) bandem instituta "pertvarkyti", Bornius ir Donatas buvo mums didele parama. Butu idomu suzinoti, ka jie apie
dabartine situacija mano.

Rimai, o kodel Tu pats nesiimi to lyderio vaidmens? Sprendziant is Tavo aktyvumo instituto matematiku likima lemianciuose dalykuose, butum tas pats. Zinoma, reiketu ir tuos "senus vilkus" tokio dalyko ("Krisenzentrum") butinumu itikinti ir i reikala itraukti. As pats tai kiek galeciau paremciau. 

"Jie kovoja už fundamentinio mokslo Lietuvoje institucinį išlikimą ...". Na cia as kiek kitos nuomones: fundamentalus mokslas daromas ir universitetuose.
Vakaruose -- beveik *isvien* universitetuose. Tad gal problema yra: "issaugokim gerus matematikus, kurie dar ne universitetuose". Ju bus ne tiek jau ir daug.
Gal dvi, trys  desimtys (daugelis jau dirba ir universitete). Blogai, kad mes kalbam apie "institutus", "institucijas". Tai skamba lyg "fabrikai", "gamyklos",  simtai, tukstanciai darbuotoju ir pan. Cia gi reikalas liecia tik pora desimciu
Lietuvos matematiku, pora desimciu sviesiu Lietuvos galvu. Nori valdzia juos  i gatve ismesti, ar ne?

Kas mane labiausiai (kaip ir Juliu) liudina yra visiskas instituto matematiku abejingumas. Diskusijos tema "MII vizija, misija ..." yra pribloskianti. VIZIJA. Taigi, apie ateiti. Ir stai -- snekames tik mes keturi ...

Atsakyti:
vardas:
el. paštas:
tekstas:Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018