Svetainės struktūra
APIE MII
» BENDROJI INFORMACIJA
   • Kontaktai  
   • Misija, statistinai duomenys  
   • VU MII logotipai spaudai  
   • Istorija  
   • MII gyvenimas nuotraukose  
   • Kaip atvažiuoti  
» STRUKTŪRA
   • Valdymo struktūros schema  
   • Taryba  
   • Administracija  
   • Moksliniai padaliniai  
   • Kiti padaliniai  
» TEISINĖ INFORMACIJA
   • Europos Sąjungos, OECD dokumentai  
   • LR Mokslo ir studijų įstatymas  
   •   Mokslo sričų, krypčių, šakų klasifikacija  
   •   Mokslo darbų vertinimo metodika (2015.2.05)  
   • Vilniaus universiteto statutas  
   •  VU 2015–2017 m. strateginis veiklos planas  
   • MII teisiniai dokumentai  


MOKSLAS
» PLANAVIMO DOKUMENTAI
   • Pagrindinės veiklos kryptys  
   • Ilgalaikės MTEP programos  
   • 2016–2018 m. veiklos planas  
   • 2016 m. temos  
» METINĖS ATASKAITOS
   • 2016 m. VU MII ataskaita  
   • 2015 m. VU MII ataskaita  
   • 2014 m. VU MII ataskaita  
   • 2013 m. VU MII ataskaita  
   • 2002-2016 m. ataskaitos  
» PADALINIŲ METINĖS ATASKAITOS
   • 2016 m. VU MII padalinių ataskaitos  
   • 2015 m. VU MII padalinių ataskaitos  
   • 2014 m. VU MII padalinių ataskaitos  
   • 2013 m. VU MII padalinių ataskaitos  
   • 2009-2016 m. [VU] MII padalinių ataskaitos  
» MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
   • 2016 m. publikacijos  
   • 2015 m. publikacijos  
   • 2014 m. publikacijos  
   • 2013 m. publikacijos  
   • 2002-2016 m. publikacijos  
» TECHNINĖS ATASKAITOS IR PREPRINTAI
» MOKSLINĖS KONFERENCIJOS
» MOKSLINIAI SEMINARAI
» DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE MOKSLO TINKLUOSE
» GAUTI APDOVANOJIMAI, KITI ĮVERTINIMAI


DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
» DOKTORANTŪRA
   • Doktorantūros teisė  
   • Doktorantūros tematika: Matemat. ir Informatika  
   • Doktorantūros tematika: Informatikos inžinerija  
   • Doktorantūros studijų programos  
   • VU MII paskaitų tvarkaraštis: Inf.09P, Inf.inž.07T  
   • Doktorantų sąrašai  
   • Doktorantų temos: Matematika 01P  
   • Doktorantų temos: Informatika 09P, Inf.inž. 07T   
   • Erasmus mobilumas doktorantams ir vadovams  
   • Teikiamos gynimui ir apgintos daktaro disertacijos  
   • VU doktorantūros komitetas: Matematika  
   • VU doktorantūros komitetas: Informatika  
   • VU doktorantūros komitetas: Informatik. inžinerija  
   • Mokslo doktorantūros nuostatai  
   • VU mokslo doktorantūros reglamentas  
   • VU doktorantūros reglamentas: Matematika 01P  
   • VU doktorantūros reglamentas: Informatika 09P  
   • VU doktorantūros reglamentas: Informatikos inž.07T  
   • Patarimai doktorantams  
   •  (Jungtinės doktorantūros komisijos su VDU, VGTU)  
» MOKSLEIVIŲ UGDYMAS
   • Informatikos ir IT konkursas „Bebras“  
   • Informatikos olimpiados  
   • Matematikos olimpiadų klasė  
» KITA VEIKLA
   • UNESCO katedra humanitarams  
   • Multimedijos centras humanitarams  
   • Informatikos terminų komisija  


LEIDYBA
» ŽURNALAI
   • „Baltic Journal of Modern Computing“ [Thom.R. WoS]  
   • „Informatica“ [Thomson Reuters Web of Science]  
   • „Informatics in Education“ [Thomson Reuters WoS]  
   • „Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai“  
   • „Lithuanian Mathematical Journal“ [Thomson R. WoS]  
   • „Modern Stochastics: Theory and Applications“  
   • „Nonlinear Analysis. Modelling and Control“[TRWoS]  
   • „Olympiads in Informatics“  
» ELEKTRONINIAI LEIDINIAI
» KNYGOS
» KITI LEIDINIAI


BIBLIOTEKA
» MII DARBUOTOJŲ PUBLIKACIJOS
   • VU MII mokslinių publikacijų registravimas  
   • Paieška visose Lietuvos mokslo publikacijų bazėse  
   • Tik VU MII publikacijų paieška (nuo 2011 m.)  
   • Tik MII publikacijų paieška (iki 2010 m.)  
» KATALOGAI
   • LMA bibliotekos katalogas  
   • Lietuvos bibliotekų katalogai  
   • Pasaulio bibliotekų katalogai  
» PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS
   • VU elektroniniai ištekliai  
   •   VU prenumeruojamos ir testuojamos DB  
   •     Thomson Reuters - Web of Science  
   •     IEEE visatekstė publikacijų bazė  
   • MathSciNet (prieiga tik iš MII bibliotekos, Ak.4)  
   • ScienceDirect (prenumeruojami Elsevier žurnalai)  
   • SpringerLink (prieinama- kas pažymėta "akinukais")  
   • SpringerLink - Computer Science (žr. "akinukus")  
   • SpringerLink - Mathematics (žr. "akinukus")  
» NUORODOS
   • VU biblioteka: atviroji prieiga,mokslometrija,...  
   • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka  
   • Lietuvos moksliniai periodiniai leidiniai  
   • Lietuvos virtuali biblioteka  
   • Google mokslininkams  


DARBUOTOJAI
» SĄRAŠAS PAGAL ABĖCĖLĘ
» SĄRAŠAI PAGAL PADALINIUS
   • Administracija  
   • Bendrųjų reikalų skyrius  
   • VU Finansų ir ekonomikos direkcijos Visorių sk.  
   • VU Eksploatavimo ir paslaugų direkcijos skyriai  
   •   VU EPD Energetikos skyrius  
   •   VU EPD Komunalinis skyrius  
   •   VU EPD Paslaugų skyrius  
   • Atpažinimo procesų skyrius  
   • Informatikos metodologijos skyrius  
   • Kompiuterių tinklų laboratorija  
   • Programų sistemų inžinerijos skyrius  
   • Projektų skyrius  
   • Sistemų analizės skyrius  
   •   SAS Optimizavimo sektorius  
   •   SAS Operacijų tyrimo sektorius  
   • Skaičiavimo metodų skyrius  
   • Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius  
» Buvę MII darbuotojai


PROJEKTAI
» VU MII projektai
»   – Tarptautiniai projektai
»   – ES Struktūrinių fondų projektai
»   – Lietuvos institucijų užsakyti projektai
»   – Lietuvos mokslo tarybos projektai
» VU MII teikiamos paslaugos
» VU MII bendradarbiavimo partneriai


DISKUSIJOS


NAUJIENOS/SKELBIMAI (SU ARCHYVAIS)
» NAUJIENOS
» MII SKELBIMAI
   • MII Tarybos informacija  
   • Direkcijos skelbimai  
   • Vykstantys konkursai  
   •     Viešieji pirkimai  
   • MII seminarai, kursai  
   • Doktorantūros skelbimai  
   • Rengiamos konferencijos  
   • Tik MII darbuotojams  
   •   MII svarstomi dokumentai  
   •   MII dalyvavimas ERASMUS programoje  
» VU SKELBIMAI
» LIETUVOS INSTITUCIJŲ SKELBIMAI
   • Svarbūs dokumentai  
   • Konkursai  
   • Seminarai, konferencijos  
   • Bibliografija, leidyba, atviroji prieiga  
   • Stažuotės, studijos, parama užsienyje  
» ES NAUJIENOS/SKELBIMAI
   • Svarstomi ES dokumentai  
   • Horizontas2020, 7BP informacija  
   • Europos mokslo tarybos ir EK JTC informacija  
   • Struktūrinių fondų informacija  
» KITA INFORMACIJA
   • Seminarai, konferencijos  
   • Konkursai darbams, projektams, studijoms  
   • Įvairūs skelbimai  
» SKELBIMAI ANGLŲ KALBA
» ARCHYVAS


APIE MII SVETAINĘ
» Svetainės struktūra
» Svetainės kūrėjai
» Svetainės palaikymo grupė
» Duomenų svetainei pateikimas


NUORODOS
» VALDYMO INSTITUCIJŲ SVETAINĖS
   • Lietuvos Respublikos Prezidentas  
   • Lietuvos Respublikos Seimas  
   •       Lietuvos teisės aktų paieška  
   • Lietuvos Respublikos Vyriausybė  
   •  LR Ministerijos  
   • Institucijos ir įstaigos prie Vyriausybės  
» MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS, ORGANIZACIJOS
   • Mokslo ir studijų institucijos  
   • Mokslinės organizacijos  
   • Kitos naudingos svetainės  
» KITOS SVETAINĖS
   • Paieškos priemonės  
   • Žodynai, vertėjai, enciklopedijos  
   • Nuorodos doktorantams  
   • MII darbuotojų sukurtos svetainės  
   • Įdomios matematikos svetainės  
» PATARIMAI
   • ES Horizontas 2020, FP7, FP6 projektų rengimas  
   • ES Struktūrinių fondų projektų rengimas  
   • Kompiuterių sutrikimų išvengimas/šalinimas  
   • El.pašto apsauga nuo nepageidaujamų laiškų  
   • El.pašto sulietuvinimas  
   • Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės  
   • Raštvedybos patarimai  
   • Lietuvių kalbos patarimai  
» PROGRAMOS
   • Lokalizuotos  Svetainės struktūra  © www.mii.lt, 2003 - 2005